Beheer je persoonsgegevens


 

Interreg Vlaanderen-Nederland gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens en dit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake privacy ¹.

Overeenkomstig deze wetgeving heb je een aantal rechten met betrekking tot je persoonsgegevens: het recht van inzage, verbetering, wissing van je persoonsgegevens of het beperken van de verwerking van je persoonsgegevens. Ook heb je het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Om deze rechten uit te oefenen vragen we om onderstaand formulier in te vullen. Een verzoek dient bovendien een kopie van de voorkant van je identiteitskaart te bevatten.

Velden met een * zijn verplicht

¹ de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).