Projecten

Ontdek de realisaties

190 projecten

04/01/2016 - 03/01/2020
2 Bconnect Hero
2B Connect
Groene infrastructuur voor behoud en bloei van kostbare ecosystemen
Lees meer
01/05/2023 - 30/04/2026
Samen aan Z Hero
Samen aan Z
Vlaanderen en Nederland kampen met een groeiend personeelstekort in de zorg- en welzijnssector. Veel zorgprofessionals willen de zorg verlaten of doen dat ook.  Samen aan Z zet in op het behoud van zorgprofessionals en het versterken van hun adaptief & innovatief vermogen.
Lees meer
10/03/2023 - 28/02/2026
ENERGLIK Hero 1
ENERGLIK
De glastuinbouwsector in de grensregio behoort tot de absolute wereldtop. De huidige energiecrisis zorgt er echter voor dat er in de glastuinbouw een grote nood is ontstaan om het energieverbruik te verminderen. Daarenboven heeft de Europese Unie de ambitieuze doelstelling om klimaatneutraal te zijn tegen 2050.
Lees meer
01/07/2008 - 30/06/2012
120 km kustkwaliteit 9 web
120 km Kustkwaliteit
Duurzame en innovatieve verbetering van Vlaams-Zeeuwse kustlijn.
Lees meer
01/01/2016 - 31/12/2018
Accelerate Hero
Accelerate³
3D printen, binnen industriële context ook wel Additive Manufacturing genoemd, nam de laatste jaren een hoge vlucht. Er bestaan heel wat 3D printtechnologieën zoals Fused Deposition Modeling (FDM), Digital Light Processing (DLP) en jetting. Dankzij deze technologieën kunnen allerhande producten geprint worden en is (dure en minder duurzame) assemblage niet meer nodig. Voor 3D printen is op de vrije markt echter slechts een beperkt aantal polymere printmaterialen beschikbaar. Een innovatieve doorontwikkeling van deze materialen dringt zich op. De behoefte aan biogebaseerde polymeren – als duurzame variant – is groot.
Lees meer
01/09/2009 - 28/02/2014
Aquavlan Hero
Aqua-VLAN
Het project Aqua-VLAN beoogde het bouwen van de fundamenten voor een economisch, sociaal en ecologisch duurzame aquacultuursector binnen de grensregio. Het richtte zich specifiek op de duurzame kweek van schelpdieren, vissen en de teelt van zilte groenten in de grensregio Vlaanderen-Nederland. Ook het scholen van ondernemers en andere betrokkenen in de aquacultuur was een doelstelling van dit project. De partners van het project waren universiteiten, hogescholen en proefcentra.
Lees meer
01/01/2009 - 31/12/2013
Bio Base Europe Hero
Bio Base Europe
Bio Base Europe realiseerde een belangrijke versterking van de grensregio als Europese topregio voor de biogebaseerde economie – een economie gebaseerd op organische en hernieuwbare grondstoffen – door enerzijds een lacune in de innovatieketen weg te werken en anderzijds ruimte te bieden voor de opleiding van procesoperators.
Lees meer
07/03/2016 - 31/08/2019
Bio Hart Hero
BIO-HArT
Aromaten zijn belangrijke bouwstenen voor de hedendaagse chemische industrie. Niet alleen om brandstoffen, basischemicaliën of polymeren te kunnen produceren, maar ook om polymeer additieven, kleurstoffen, smaakstoffen en geuren te creëren. Zo goed als alle aromatische bouwstenen worden uit de steeds schaarsere fossiele grondstoffen gehaald. Daarom is het belangrijk om een technologie te ontwikkelen die de huidige aromatische bouwstenen uit de chemische industrie vervangt door een alternatieve grondstof. Schaliegas is een opkomend alternatief, maar in tegenstelling tot de bekende fossiele bronnen ontbreken hierin aromatische verbindingen.
Lees meer
01/01/2009 - 30/07/2012
Bodembreed hero
BodemBreed
De bodem is een complex geheel. Vruchtbaarheid, weerbaarheid en biodiversiteit hangen daarbij nauw met elkaar samen. In het huidige Vlaamse en Nederlandse beleid worden de verschillende bodemaspecten echter nog te vaak afzonderlijk belicht. BodemBreed bracht hierin verandering.
Lees meer
01/10/2009 - 30/09/2013
CEM Hero
CEM: Communicatiemodel voor energiekost en integrale woonkwaliteit op maat van huurders
Het project CEM (Communicatiemodel voor energiekost en integrale woonkwaliteit op maat van huurders) analyseerde en gebruikte bestaande gegevens over energetische kwaliteiten van sociale huurwoningen (gebouwgegevens) en koppelde die aan de bewonersinvloed.
Lees meer
12/11/2013 - 31/12/2014
CO2 en CH4 Hero
CO2 en CH4 als dragers voor regionale ontwikkeling
De doelstelling van dit project was het versterken van de economische slagkracht van de regio door een basis te leggen voor een rendabele infrastructuur voor koolstofdioxide (CO2) en methaan (CH4) aan beide zijden van de grens.
Lees meer
01/09/2008 - 31/12/2011
Cover it Hero
Cover-it
Het doel in Cover-it was om de functie van onderhoudstechnicus binnen industriële bedrijven (productiebedrijven, servicebedrijven, machineconstructeurs, gespecialiseerde onderhoudsbedrijven, …) beter in te vullen in de samenwerkende regio’s. 
Lees meer

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!