Zorgroute Arbeidsmarkt (ZORO)

In Vlaanderen werken meer dan 350 000 mensen in de zorg, in Nederland zelfs ruim 1 miljoen. Toch zijn er handen te kort. Er verandert ook veel in de gezondheidszorg. Steeds meer mensen hebben langer zorg nodig. Ze willen ook langer thuis blijven wonen en willen inspraak in de zorg die ze ontvangen. En de digitalisering is voortdurend in evolutie. Zorgverleners (in spe) hebben dus andere vaardigheden en expertise nodig dan vroeger.

Om op al die noden in te spelen, ontwikkelt ZORO – Zorgroute Arbeidsmarkt – een training rond vier noodzakelijke competenties: interprofessioneel samenwerken, technologische wendbaarheid, intrapreneurship en ethisch handelen. Leerlingen en studenten worden zo beter voorbereid op hun werk in de zorg, en zorgverleners krijgen een kans om bij te leren. 

Tijdens de training maken de deelnemers kennis met STIEn. Zij is een zorgontvanger, een echte ervaringsdeskundige dus. Samen met haar zetten ze de theoretische kennis om in praktijkervaring. De deelnemers verdiepen zich ook in een eigen casus. In totaal doorlopen ze vier modules, één voor elke ZORO-competentie.

De ZORO-training ging in januari een eerste keer digitaal van start, en de eerste deelnemers zijn enthousiast! Ze geven aan veel bij te leren en willen er meteen mee aan de slag in hun dagelijkse werk. Ze vinden het ook interessant om de training in gemengde groepen te volgen: leerlingen/studenten en zorgverleners samen, én over alle opleidingsniveaus heen. Een tweede reeks is gepland vanaf september 2021, op verschillende locaties bij de projectpartners.

Meer informatie verneem je hier.

update: april 2021

Alle projecten

Project verantwoordelijke

APB Gouverneur Kinsbergencentrum

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 1.847.741,58 levert Interreg een bijdrage van € 923.870,79 (50%)

Downloads

Nieuws & events

Alle berichten