Werkinzicht

Verder bouwend op ‘Grensinfovoorzieningen VL-NL’ wil ‘Werkinzicht’ de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de grensregio optimaal aanpakken. Het project sluit goed aan op regionale en provinciale ambities door in te zetten op bevordering van transparantie over de arbeidsmarkt in de grensregio dankzij een innovatieve aanpak van dataverzameling, -harmonisatie en -visualisatie voor verschillende stakeholders en doelgroepen. Via ‘Werkinzicht’ ontstaat er kortweg inzicht in werk en de arbeidsmarkt, langs beide zijden van de grens.

'Werkinzicht’ wil grensoverschrijdende arbeidsmarktdata overzichtelijk, inzichtelijk en eenvoudig raadpleegbaar maken. Dit gebeurt door ruwe brondata van Centraal Bureau van de Statistiek en Steunpunt Werk, samen met specificaties zoals beroepsbevolking, werknemers, banen, grenspendel te bundelen met informatie van VDAB en UWV over ingeschreven werkzoekenden, vacatures en werkgevers. Via een gepersonaliseerd dashboard, geïntegreerd op de bestaande jobboards van VDAB/UWV, wordt op een eenduidige manier arbeidsmarktinformatie over de grensregio’s beschikbaar gesteld aan zowel werkzoekenden als werkgevers. Daarnaast kunnen arbeidsbemiddelaars, opleiders en lokale, regionale en nationale overheden zien waar kansen of knelpunten zich bevinden. Ook kan dankzij deze data inzicht verkregen worden in trends op de lokale arbeidsmarkten. Bovendien wordt een vernieuwend aanbevelingssysteem ontwikkeld zodat vacatures en kandidaten elkaar vlot vinden. Werkinzicht gaat namelijk nog een stap verder dan vergelijkbare, lopende dataprojecten in Nederlands-Duitse grensregio’s, door de beoogde koppeling van vacaturebeschrijvingen en profielen op het niveau van - gevraagde en geboden - competenties. Dit vereist state-of-the-art analysetechnieken en Big Data methodologie. Door deze ingrepen en de activiteiten in ‘Grensinfovoorziening VL-NL’ wordt een heel belangrijke stap gezet in de volledige integratie van de arbeidsmarkt van Zuid-Nederland en Vlaanderen.

Hoewel aanvankelijk het idee was om binnen Werkinzicht een nieuwe ontologievariant te ontwikkelen, is in tweede instantie gekozen om zwaar te leunen op het Competent systeem dat ontwikkeld is door de VDAB. In Vlaanderen wordt het systeem door vele instanties en actoren (waaronder werkgevers en uitzendbureaus) reeds met succes in de praktijk toegepast. Inmiddels hebben er aantal Stuurgroepvergaderingen en diverse projectmeetings plaatsgevonden, alsook een mid-term conferentie (op 13 juni 2019).

update: maart 2021

Alle projecten

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van 2.399.038,93€ levert Interreg een bijdrage van 1.199.519,47€ (50%)