Waterstofregio 2.0

Waterstof wordt wereldwijd beschouwd als een belangrijke mogelijkheid om tot een koolstofvrije economie te komen. Het is erg beloftevol omdat het een schone, emmissievrije brandstof is. Waterstoftoepassingen binnen transport bieden veel nieuwe perspectieven: een waterstofvoertuig is een elektrisch voertuig, maar in de plaats van batterijen wordt waterstof omgezet naar elektriciteit. Op Europees niveau kan er echter nog een tandje bijgestoken worden om de haalbaarheid naar een aanzienlijk hoger niveau te tillen: technologische doorbraken zijn nodig om competitief te worden met de huidige en traditionele brandstofwagen.

Uit het voorgaande Interreg-project ‘Waterstofregio’ (2009-2013) bleek dat in de regio Vlaanderen - Zuid-Nederland een aantal unieke technologiespelers sterke innovatieve projecten konden realiseren. Een aantal van deze projecten zijn te vinden op de website van WaterstofNet

‘Waterstofregio 2.0’ richt zich op het verbeteren en tonen van verschillende toepassingen en de ontwikkeling van enkele tankstations. Met de goedkeuring van ‘Waterstofregio 2.0’, gecoördineerd door WaterstofNet, wordt de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland verder verstrekt met een aantal toonaangevende bedrijven/organisaties. Het ecosysteem rondom waterstof is sinds Waterstofregio (2009-2013) sterk gegroeid. Door diverse regionale bijeenkomsten (workshops) zijn nieuwe initiatieven, relaties en ideeën ontstaan die de basis leggen voor een sterker ecosysteem ten behoeve van economische en ecologische ontwikkeling. 

Huidige status van de projecten:

Waterstoftankstation Antwerpen 

 • Er zijn verschillende gesprekken gevoerd met potentiële gebruikers van het waterstof tankstation;
 • Concept van tankstation is uitgewerkt;
 • Exacte locatie is vastgelegd en gesprekken met vergunningverleners worden opgestart.

700 bar H2 tankstation Halle

 • Op 8 oktober 2018 werd dit station geopend door CEO Jef Colruyt in aanwezigheid van Vlaams minister–president Geert Bourgeois en Minister van Energie Bart Tommelein.

Uitbreiding H2 productie Halle, indoor tankdispensers en heftrucks 

 • De elektrolyse capaciteit van de bestaande waterstof productie-installatie is uitgebreid en er is een aansluiting voorzien om externe waterstofbelevering mogelijk te maken;
 • Op 2 locaties in het distributiecentrum Dassenveld van Colruyt is een indoor dispenser in gebruik;
 • De uitrol van 75 brandstofcel aangedreven manipulatietoestellen is gestart. Deze is in 2018 onderbroken wegens een defect van een compressor met impact op de gehele installatie. Begin 201919 is deze terug opgestart. 

Waterstoftankstation Breda

 • PitPoint werkt aan de realisatie van een waterstoftankstation in Breda. Het tankstation zal zowel personenvoertuigen (700 bar) als heavy duty voertuigen zoals huisvuilwagens (350 bar) van groene waterstof voorzien;
 • PitPoint heeft naast de Interreg subsidie een aanvullende DKTI subsidie verkregen vanuit de Nederlandse overheid en behoort daarmee tot een verzameling van 11 tankstations die in 2019 en 2020 gerealiseerd zullen worden;
 • PitPoint heeft voor het waterstoftankstation een vergunningsaanvraag ingediend.

Uitbreiding waterstoftankstation Helmond 

 • De uitbreiding van het waterstoftankstation in Helmond is gerealiseerd. Op 5 april is de eerste brandstofcel aangedreven auto weer getankt.

Mobiel waterstoftankstation

 • Het mobiele tankstation is in oktober 2018 opgeleverd. Er is reeds gestart met de planning van verschillende demonstratieprojecten. Het verkrijgen van een vergunning voor een demonstratie is een belangrijke voorwaarde voor de doorgang van een demonstratieproject.  

Ontwikkeling en demonstratie van 44 ton vrachtwagen op waterstof 

 • De werkzaamheden op het gebied van ontwerp, engineering en bouw zijn afgerond.

Ontwikkeling van een regionale merkonafhankelijke service- en onderhoudsdienst voor diverse brandstofcel wegvoertuigen

 • Inventarisatie rollen en verantwoordelijkheden van de samenwerkende partners voor bouw, levering en service, reparatie & onderhoud van auto’s;
 • Uitvraag voor aanschaf van een waterstof-elektrische service- en demowagen.

Tot slot, om het bestaande ecosysteem verder uit te bouwen wordt continue samengewerkt met regionale ontwikkelingsmaatschappijen en netwerkorganisaties.

Het ecosysteem rondom H2 is sinds WR1.0 sterk gegroeid. De voorbije maanden werd een overzicht gemaakt van belangrijke spelers in de regio. Er werd tevens een haalbaarheidsonderzoek afgerond in de regio Roeselare/Izegem voor de realisatie van een waterstoftankstation.

update: november 2019

Alle projecten

Project verantwoordelijke

WaterstofNet

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 13.899.878,01 levert Interreg een bijdrage van € 5.915.286,70 (42.56%)

Nieuws & events

Alle berichten