TERTS: Transitie in Energie via een Regierol t.o.v de Tertiaire Sector

TERTS zet in op een vermindering van CO₂-uitstoot in de tertiaire sector. Het is een sector die lang links bleef liggen vanwege de kleinschaligheid en grote diversiteit. 

De specifieke doelgroep binnen dit project zijn de horeca, detailhandel en kleine zelfstandigen zoals kappers, bakkers en slagers. Vanuit een participatieve samenwerking met lokale overheden of andere actoren worden zij verleid om van energietransitie een essentieel onderdeel in hun bedrijfsvoering te maken. Het te ontwikkelen aanbod bestaat uit het testen en demonstreren van innovatieve technieken en maatregelen, het uitvoeren van een ontzorgingstraject en het opzetten van een regiefunctie door gemeenten en/of andere actoren. 

Zes ‘all-in’ demonstratieprojecten staan op de planning. Zo zal het bekende Gentse kunstencentrum en café-bistro Vooruit investeren in binnengroenwanden en een buitengroenwand, en een intelligente dampkap met warmterecuperatie en een energiebegeersysteem plaatsen. In Middelburg zullen drie projecten (Oostkerk, Koepoort en Het Palet) o.a. een warmtepomp en luchtbehandelingskast integreren met warmte- en vochtterugwinning, geïntegreerde PV en LED-verlichting in combinatie met slimme thermische opslag. Ook in Brugge zal de centrumbibliotheek verbouwd worden en investeert TERTS in het energiebeheer van het centrale ontmoetingspunt/cultuurcafe. Daarnaast kunnen – onder begeleiding van WVI - een 25tal bedrijven zich intekenen om via het geoptimaliseerde toeleidingstraject  innovaties uit te voeren in het eigen bedrijf.

update: februari 2020

Alle projecten

Project verantwoordelijke

West-Vlaamse Intercommunale

Project partners

  • Katholieke Universiteit Leuven
  • Gemeente Goes
  • Interleuven
  • Universiteit Gent
  • Stad Brugge
  • Gemeente Middelburg
  • Technische Universiteit Eindhoven
  • Stichting Avans
  • Kunstencentrum Vooruit
  • Stichting Monumenten Bezit

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 3.499.998,84 levert Interreg een bijdrage van € 1.749.999,42 (50%)