Smart Growers

Tegen 2050 zullen er naar verwachting 9 miljard mensen op aarde leven. Om deze mensen te kunnen voeden is er substantieel meer kwalitatief en gezond voedsel nodig, terwijl de beschikbare oppervlakte aan landbouwgronden niet zal stijgen. Er is bijgevolg een grote nood aan meer én duurzamere productiviteit in de land- en tuinbouw.

 Om deze vraag te beantwoorden, zet het Interreg project ‘SMART GROWERS’ in op de implementatie van ‘smart farming’ in de land- en tuinbouw in de Vlaams-Nederlandse grensregio. Het project Smart Growers wil drie slimme technieken onderzoeken en in de praktijk brengen: een automatisch onkruidbestrijdingssysteem, een intelligent irrigatie- en bemestingssysteem, en een op afstand bedienbaar sensorsysteem voor het ontdekken van afwijkingen in gewassen. Deze technieken zullen worden toegepast op een drietal voor de grensregio belangrijke teelten: asperges, blauwe bessen en laanbomen.

Op minstens 8 locaties verspreid in de grensregio zullen bij pilootbedrijven praktijktesten uitgevoerd worden. Vervolgens zal de verzamelde kennis breed verspreid worden naar zowel de agrarische als de hightech sector, via een online Smart Farming platform. Bovendien zullen geïnteresseerde bedrijven via workshops en demonstraties begeleiding krijgen bij de implementatie van deze nieuwe ‘smart farming’ technieken.

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Proefcentrum Fruitteelt vzw (pcfruit)

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 1.892.799,39 levert Interreg een bijdrage van € 946.399,70 (50%)