REVIVAK

De laatste jaren is er een groeiend bewustzijn en een toenemende waardering bij consumenten, creatievelingen en ondernemers voor verfijnd ambachtelijk werk en vakmanschap. Ambachtelijk werk staat immers voor authenticiteit, kwaliteit en duurzaamheid.

Er zijn kansen op een goede baan, maar helaas zijn technische beroepen niet erg aantrekkelijk voor jongeren en werkzoekenden. De instroom van jongeren naar technische of beroepsscholen is onvoldoende en door de jaren heen ging kostbare vakkennis verloren. Dit bedreigt het ambachtelijk vakmanschap, juist op het moment dat de consument en de markt er een hernieuwde interesse in heeft.

‘REVIVAK’ speelt hierop in en richt zich op het behoud en stimulering van werkgelegenheid binnen vakmanschapsberoepen, specifiek in de bouw- en restauratiesector. Aangezien deze sector relatief onbekend is voor werkzoekenden wil Interreg Vlaanderen-Nederland via ‘REVIVAK’ de aandacht revitaliseren voor ambacht en techniek. Door middel van vernieuwde opleidingen, bootcamps, E learning modules en vakmanschapsbeurzen wordt bijgedragen aan kwalitatief goed personeel in Vlaanderen en Nederland, dat succesvol ingezet kan worden in bijvoorbeeld de erfgoedsector. 

Ondertussen werden de eerste cursussen en bootcamps gegeven. 'REVIVAK' was in april 2017 via de Provincie Noord Brabant aanwezig op het Erfgoedevent, gecombineerd met een cursus en bootcamp van de st. Behoud Monumenten Brabant. De productie van een aantal films, waarvan een deel in Virtual Reality!, is gestart. Ook de communicatie via website, Facebook en nieuwsbrieven begint vorm en inhoud te krijgen. Al deze middelen zijn bedoeld om uiteindelijk over te dragen aan een grensoverschrijdend lerend netwerk. Een samenwerking tussen zo mogelijk alle partners die betrokken zijn bij de restauratie van monumentaal erfgoed, met als doel om zo veel mogelijk leerwerkplaatsen te genereren.

update: mei 2017Alle projecten

Project verantwoordelijke

Stichting Monumentenhuis Brabant

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 1.621.523,89 levert Interreg een bijdrage van € 810.761,95 (50,00%)

Downloads

Nieuws & events

Alle berichten