Recreatie en ecotoerisme in de ZWINstreek (REECZ)

De Zwinstreek is binnen de grensregio een van de meest sprekende voorbeelden van een grensoverschrijdend landschap

De grens tussen Nederland en België deelt de Zwinstreek in twee. Nochtans zijn deze twee delen door hun natuurlijke, geografische en historische ontwikkeling onlosmakelijk met elkaar verbonden. Via dit project werd een diepgaande grensoverschrijdende samenwerking gecreëerd waarbij de troeven van de Zwinstreek op een geïntegreerde wijze worden uitgespeeld. Via de versterking van aanwezige natuur, het opleiden van locale gidsen, het uitwerken van wandelpaden, het digitaal ontsluiten van kaartmateriaal over de regio en als sluitstuk het uitbouwen van twee interactieve bezoekscentra in het gebied, kan de aanwezige economische meerwaarde geoptimaliseerd worden.

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Provincie West-Vlaanderen, Dienst Natuur, Milieu en Waterbeleid (MINAWA)

Project partners

  • Agentschap voor Natuur en Bos
  • Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust
  • Gemeente Knokke-Heist
  • Gemeente Sluis
  • IVN Consulentschap Zeeland
  • Westtoer

Totale subsidiale kosten

5.841.575,33 euro met een Interreg-bijdrage van 2.920.787,66 euro