Logistiek Leren Zonder Grenzen

Nieuw grensoverschrijdend opleidingsprogramma voor bachelors met focus op de logistieke sector in de Limburgse regio van Vlaanderen en Nederland.

De logistieke sector is een speerpuntsector voor de Limburgse economie, zowel aan Vlaamse als aan Nederlandse zijde. Door de centrale ligging en multimodale ontsluiting behoort de grensregio tot de top 10 van logistieke hotspots in West-Europa. Deze positie wil Limburg ook in de toekomst behouden, mede door logistieke activiteiten met hoge toegevoegde waarde te blijven aantrekken.Parallel met de groei van de logistieke sector, is er ook een snel groeiende vraag naar hoger gekwalificeerd, breder inzetbaar logistiek personeel, vooral bij KMO/MKB-bedrijven. Mede door de voortschrijdende digitalisering en robotisering dreigen daar nu al tekorten te ontstaan aan personeel op bachelor niveau met de juiste kennis en competenties om de nieuwste technologieën te helpen implementeren en aansturen.

Het Interreg project ’LogistiekLerenZonderGrenzen’ zet in op de ontwikkeling van een innovatief grensoverschrijdend opleidingsprogramma waarin ‘online onderwijs’ wordt gecombineerd met praktijkopleidingsmodules. Zowel studenten, werkenden, zij-instromers als docenten middelbaar onderwijs kunnen deelnemen aan virtual classrooms, webinars, college tours, student challenges en bedrijfsstages. Deze opleidingsmodules worden in nauwe samenwerking met kleine en middelgrote bedrijven uit de logistieke sector ontwikkeld. Het project wil op deze manier het groeiende tekort aan hoogopgeleide logistieke medewerkers in de grensregio aanpakken.

Na afloop van dit driejarige project zullen de ontwikkelde opleidingsmodules duurzaam ingebed worden in de reguliere onderwijsprogramma’s van Hogeschool PXL in Hasselt en Fontys Hogescholen in Venlo.


Alle projecten

Project verantwoordelijke

Hogeschool PXL

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 1.317.606,63 levert Interreg een bijdrage van € 658.803,32 (50%).