Link2Innovate

Jonge bedrijven worden vaak geconfronteerd met de zogenaamde valley of death, ook in de grensregio. Over een innovatief product of dienst beschikken betekent niet dat je erin slaagt om dat snel en efficiënt in de markt te zetten. De (kwetsbare) starter is vaak onervaren in netwerken en heeft niet voldoende middelen ter beschikking. Link2Innovate moedigt samenwerking aan tussen jonge technologiebedrijven en gevestigde bedrijven aan weerszijden van de grens.

De focus ligt op jonge technologiebedrijven die werkzaam zijn met sleuteltechnologieën zoals o.a. micro- en nano-elektronica, fotonica, nanotechnologie, industriële biotechnologie of geavanceerde fabricatiesystemen en –processen. Experimentele ontwikkeling zoals prototyping, demonstraties of pilotontwikkeling zorgt ervoor dat het product of dienst op die manier voldoende zuurstof krijgt om succesvol te evolueren. Daarnaast kunnen de jonge technologiebedrijven beroep doen op coaching zodat hun product of dienst efficiënt en vlot in de markt gezet kan worden.

Eerder toonde het project ‘Incubatorennetwerk(t)’ uit Interreg IV aan dat de valorisatie van onderzoeksresultaten gebaat is bij grensoverschrijdende samenwerking tussen universitaire onderzoeksgroepen om tot spin-off creatie te komen of om bestaande universitaire spin-offs sneller te laten groeien. Dit principe wordt verder toegepast bij Link2Innovate.

Wat houdt de hulp in? 

Zeven Nederlandse en Vlaamse projectpartners (starterscentra en incubatoren) helpen enerzijds jonge technologiebedrijven aan launching customers, en anderzijds grote bedrijven aan innovaties door jonge technologiebedrijven. De startende ondernemingen ontvangen subsidie voor experimentele ontwikkeling van hun innovatie zoals prototyping, demonstraties of pilotontwikkeling. Daarnaast kunnen beide bedrijven beroep doen op coaching zodat de innovatie efficiënt en vlot in de markt gezet kan worden.

Gerealiseerde samenwerkingen

Link2Innovate ondersteunt reeds 27 jonge technologiebedrijven in hun samenwerking met een partnerorganisatie in het buurland.

update: mei 2018


Alle projecten

Project verantwoordelijke

Innotek vzw

Project partners

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 1.937.869,50 levert Interreg een bijdrage van € 928.934,75 euro (47,94%))

Downloads