Intelligenter fruit telen

De fruitsector in de grensregio ondervindt steeds meer concurrentie vanuit het zuiden en Oost-Europa. Om de sterke positie van de fruitsector in Vlaanderen en Nederland te behouden, is een rendabiliteitsstijging vereist. Precisielandbouw kan dankzij sterk geëvolueerde technologie opportuniteiten bieden om op een realistische, betaalbare en duurzame manier de fruitteelt een competitief voordeel te bezorgen. Zo kan met minimale input van hulpmiddelen een maximale oogst met een kwalitatief product tot stand komen.

‘Intelligenter fruit telen’ wil precisiefruitteelt verder op punt stellen, demonstreren aan de fruitteler en stimuleren. Drie zaken worden onderzocht: bodem, gewasontwikkeling en oogst. Concreet worden voor elk thema verschillende parameters gemonitord en in kaart gebracht. Dit is enkel mogelijk met accurate data uit metingen van diverse delen van de boomgaard op verschillende tijdstippen, gegenereerd door sensoren op bijvoorbeeld tractoren of remote sensing via drones.  Daarnaast wil het project op basis van de gegenereerde gegevens de voordelen toepassen op proefpercelen van Proefcentrum Fruitteelt, Boomkwekerij Fleuren (Baarlo) en pilootbedrijven in Vlaanderen en Nederland, in combinatie met een analyse van de meerwaarde en/of terugverdientijd voor de fruitteler. Daarbij wordt een online tool ontwikkeld waarmee de fruitteler kaartgegevens van eigen percelen kan raadplegen met informatie over gewasontwikkeling, (fruit)productie, nutriëntenstatus, ziektedetectie, bodemstructuur, bodemvochtgehalte... om zo tot een uiterst duurzame en energie-efficiënte fruitteelt te komen. 

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Proefcentrum Fruitteelt

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 1.099.999,99 levert Interreg een bijdrage van € 550.000,00 (50%)