GIST - Growing Industry through a Sustainability Transition

Het consortium van GIST bestaat uit regionale clusters die cleantech innovaties en toepassingen in industriële omgeving willen verhogen en regio’s helpen ontwikkelen tot marktleiderschap in verschillende specialismen. Tot op heden is men relatief onbekend met mogelijk relevante technologieën, geschikte kennisleveranciers of technische experts. 

Daarnaast spelen de hoge ontwikkelkosten en het risicoprofiel een grote rol. Dit alles leidt ertoe dat weinig duurzaamheidsinnovaties tot een effectieve investering leiden. Door het wegnemen van risico’s rond investeringsprojecten zullen bedrijven sneller nieuwe technologieën implementeren. Groei is de kern van het project, net zoals GIST ook in de betekenis van het micro-organisme o.a. brood doet rijzen en dus laat ‘groeien’. 

GIST werkt met twee typen haalbaarheidsstudies die technologieën of processen ontwikkelen met een verlaagd energie- of grondstofverbruik en met een hoog commercieel en opschalingspotentieel. Het eerste type bestaat uit 10 langdurige FEED (Front End Engineering Design) studies in de vorm van business simulaties of de realisatie van een pilot en/of prototype. Daarnaast worden in 15 korte FEED-Light projecten specifieke kennis- of technische vragen opgelost.  De doelgroep zijn middelgrote en grote ´asset owners´ in de procesindustrie en technische toeleveranciers zoals KMO/MKB. Door de verschillende netwerken met elkaar te verbinden en het delen van good practices ontstaat er een kwalitatief hoogwaardige pijplijn van concepten. 


Alle projecten

Project verantwoordelijke

Cleantech Flanders

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 3.031.291,38 levert Interreg een bijdrage van € 1.515.645,69 (50%)