Energie Conversie Park (ECP) voor de verwerking van lokale biomassastromen

Het gebruik van biomassa als energiebron is belangrijk als duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen. Groente- fruit en tuinafval (GFT), maaisel en snoeisel, bijproducten van landbouw en industrie worden als biobrandstof tot nu toe nauwelijks gebruikt. Lokale biomassa zoals GFT, snoeihout en maaisels kunnen slimmer worden benut.

Op vijf proeflocaties binnen het project Energie Conversie Park (ECP) zijn verschillende mogelijkheden onderzocht om de lokale biomassa zo efficiënt mogelijk te verwerken, zoals het gebruik van biomassa voor het verwarmen van een woonwijk of de sanering van de met zware metalen vervuilde gronden in de Kempen. Alle vijf locaties hebben een technisch voorontwerp en businessplan uitgewerkt en hielden daarbij rekening met lokaal beschikbare biomassa en de behoeften in de omgeving.

Alle projecten

Project verantwoordelijke

VITO nv

Project partners

  • Avans Hogeschool
  • Wageningen UR
  • Universiteit Hasselt
  • Stichting Hogeschool Zeeland

Totale subsidiale kosten

1.917.403,71 euro met een Interreg-bijdrage van 616.986,38 euro