DeeldeZon

Delen voor een duurzame toekomst, dat is waar DeeldeZon voor staat. Het project – geleid door Zonnova - combineert zonnedaken, slimme laadpalen en deelauto’s om zo bij te kunnen dragen aan de realisatie van energieneutrale buurten en wijken in de grensregio. 

Slimme laadpalen zullen de energie van de zonnedaken voor de auto’s gebruiken en omgekeerd. Mijn Domein Energie zorgt voor de realisatie van bi-directionele laadpalen: via deze laadpalen en auto-accu’s van deelauto’s wordt gezorgd voor een stabiele energielevering en -opslag. Buurauto (Nederland), Zuidtrant-2 (Antwerpen) en Pajopower (Pajottenland) nemen de inzet van de deelauto’s op zich. De zonnepanelen worden geïnstalleerd op publieke gebouwen, bedrijfsgebouwen en woningen. Het voordeel hiervan is dat deze gebouwen meestal in de woonkernen staan, vlot bereikbaar en voorzien van parkeermogelijkheden voor de deelwagens. Daarnaast wordt software op punt gezet door I-Leco voor o.a. de belasting van de slimme laadpalen en voor het reserveren, managen en gebruiken van de auto's. Er wordt tevens een elektrische deelfietsensysteem opgezet in Vlaanderen. Kleine mobiliteitshubs worden gerealiseerd waarbij gekozen kan worden tussen een deelauto of -fiets.

DeeldeZon streeft in de grensregio naar de realisatie van 80 zonnedaken, 80 bi-directionele laadpalen en 150 elektrische deelauto's, in op elkaar aangesloten systemen . In totaal zullen zo’n 24.000 panelen worden aangesloten. In Antwerpen wordt o.a. onderzocht of in gemeente Mortsel de daken van het cultuurcentrum, de Caleidoscoop en het plaatselijke zwembad voorzien kunnen worden. Deze dicht bevolkte zuidrand van Antwerpen gaat gebukt onder grote mobiliteitsproblemen. DeeldeZon tracht de inwoners daarom warm te maken voor duurzame woon- werkverplaatsingen en de 2de wagen in te ruilen voor een elektrisch deelwagensysteem dat gemakkelijk, betrouwbaar en beschikbaar is. Daarnaast zijn werkafspraken gemaakt voor de plaatsing van een groot aantal systemen in de provincie Limburg in de gemeente Kerkrade, Venlo en Maastricht en in de provincie Noord-Brabant in de steden Breda en Tilburg.Update: januari 2020

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Zonnova

Project partners

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 3.899.789,64 levert Interreg een bijdrage van € 1.949.894,82 (50%)