Beton naar hoogwaardig beton

Wereldwijd wordt naar schatting jaarlijks meer dan 25 miljard ton beton gebruikt. De milieu-impact van betonproductie is groot, aangezien voor de aanmaak van beton naast granulaat (zand en stenen) ook cement nodig is. Dat is niet alleen energie-intensief, maar het zorgt ook voor een hoge uitstoot van CO₂. Daarbij komt jaarlijks een grote hoeveelheid bouw- en sloopafval vrij. 

De betoncirkel is niet gesloten omdat het gehydrateerde cement niet gescheiden wordt van het granulaat, wat resulteert in een poreus materiaal van lagere kwaliteit. Een betere scheiding van beton in zijn samenstellende bestanddelen is daarom nodig.

In dit project worden verschillende innovatieve technologieën onderzocht en ontwikkeld waardoor zuivere scheiding van de verschillende fracties mogelijk wordt: microgolfbehandeling van beton, aangepaste breektechnologie namelijk 'smartcrusher' gevolgd door een scheiding in de verschillende bestanddelen. Hoogwaardige recyclage zorgt ervoor dat zand en granulaat daarna opnieuw worden ingezet en het cement terug aangewend kan worden als bindmiddel. Deze innovatie biedt een oplossing voor het groeiende aantal klanten dat op zoek is naar hoogwaardige (beton)producten met een zo laag mogelijke milieu-impact. 

Daarnaast wordt onderzoek gevoerd naar alternatieve en hoogwaardige betontoepassingen. Zo zullen o.a. weefsels gebruikt worden in de plaats van staal om beton te wapenen. Het gebruik van textielwapening laat toe dunnere elementen te produceren wat aanleiding geeft tot een lager materiaalverbruik, maar ook het probleem van betonrot wordt verholpen. Zo zullen bij renovatie van de 'Vandermeeren studentenkoten' van de Vrije Universiteit Brussel de buitenste panelen met textiel gewapend beton geïnstalleerd worden.

Tijdens de eerste jaren werd aangetoond dat opwarming van de afgescheiden fijne fractie (bevat voornamelijk cement) tot boven 700°C mogelijk is in een microgolfoven. Het is zelfs mogelijk het cement te sinteren en zo een cement te maken die evenwaardig is met nieuw cement. Momenteel is die optie echter te duur en technologisch te moeilijk, zodat gekozen wordt om op te warmen tot maximaal 700°C. Deze gehydrateerde fractie kan gebruikt worden als component van een nieuwe binder. Er werd ook aangetoond dat opwarmen van beton in een microgolfoven het cement preferentieel verzwakt zodat het beton daarna makkelijker kan gescheiden worden in de verschillende componenten.

update: oktober 2020

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Vrije Universiteit Brussel, Afdeling MACH

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 3.549.175,34 levert Interreg een bijdrage van € 1.774.587,67 (32.30%)