TERTS: innovatieve verwarmings- en koelingsinstallatie in nieuw concert-en congresgebouw Stad Bruggge

Het nieuwe Beurs-, Meeting- en Congrescentrum (BMCC) in de stad Brugge zal, als alles volgens plan verloopt, de deuren openen in januari 2022.

Bron: TERTS

Het gebouw heeft een 'bijna-energie-neutraal' karakter, omvat duurzame materiaalkeuzes met o.a. een groendak en duurzame bouwmaterialen, en is energie/water-efficiënt met duurzame elektriciteitsvoorzieningen zoals zonnepanelen en gebruik van hemelwater voor het sanitair.

Een vaak voorkomend probleem in dergelijke gebouwen is dat sommige ruimtes in het gebouw een ‘koelvraag’ hebben, terwijl er net in andere delen en op hetzelfde moment een ‘warmtevraag’ is. Hoe combineer je beide vragen en blijf je toch energie-efficiënt? Binnen TERTS demonstreert Stad Brugge in het nieuwe gebouw een systeem met vier temperatuurregimes om aan te tonen dat het mogelijk is om met zo'n combinatie van diverse temperaturen snel te reageren op een wisselende bezetting.

Lees hier het volledige artikel!

Alle berichten