CrossCare: Herbekijk de presentaties van het eindevent

Het programma CrossCare is op 2 februari 2021 succesvol afgerond met de organisatie van het eindevenement ‘InnoLeren: samen innoveren, samen leren’. De mooie resultaten zijn hiervoor in kaart gebracht en men is op dit evenement samengekomen om terug te blikken, te leren en successen te vieren.

Bron: CrossCare

Er zijn de afgelopen 4 jaar 179 enthousiaste gezondheids- en zorginnovaties geweest die zichzelf hebben aangemeld om deel te nemen aan het CrossCare programma. Hieruit zijn 24 zorginnovaties geselecteerd om deel te nemen en in samenwerking met de proeftuinen een stap verder te komen. Innovaties die deel hebben genomen aan het programma maken de zorg efficiënter waardoor we met minder mensen meer zorg kunnen verlenen en (zwaardere) zorg kunnen voorkomen. Martijn van Gruijthuisen (gedeputeerde Provincie Noord-Brabant): “Om oplossingen te ontwikkelen voor de arbeidsmarktuitdaging in de zorg zijn innovaties nodig. Hiervoor hebben we uitdagers uit andere sectoren nodig om de zorg verder te brengen”.

De resultaten zijn samengevat in een mooie eindvideo die verspreid mag worden in uw netwerk. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen via info@slimmerleven.org.


Alle berichten