CrossCare: Ontdek de zorginnovaties in het CrossCare-magazine

Het doel van CrossCare lag in het stimuleren, ondersteunen en versnellen van innovaties in de zorg. Het project heeft bijgedragen aan de ontwikkeling en implementatie van zorginnovaties (product, dienst, concept) door het aanbieden van zorgproeftuinen en Interreg Vlaanderen-Nederland waarmee innovatieprojecten zijn ondersteund.

bron: CrossCare

Er zijn de afgelopen 4 jaar 179 enthousiaste gezondheids- en zorginnovaties geweest die zichzelf hebben aangemeld om deel te nemen aan het CrossCare-programma. Hieruit zijn 24 zorginnovaties geselecteerd om deel te nemen en in samenwerking met de proeftuinen een stap verder te komen. Innovaties die deel hebben genomen aan het programma maken de zorg efficiënter, waardoor met minder mensen meer zorg verleend en (zwaardere) zorg voorkomen kan worden. Hierdoor blijft de zorg langer bemensbaar en betaalbaar, wat gewenst is gezien de huidige situatie in het zorglandschap. Door de eindgebruiker te betrekken in het proces neemt de slagingskans van de innovaties toe, wordt de behoefte van de eindgebruiker beter beantwoord en zijn er meer mogelijkheden voor het opschalen en economisch ontwikkelen van de innovaties.

Succesvol programma

CrossCare was een enorm succes. Het programma wordt nu afgerond en er wordt teruggeblikt op de succesverhalen en lessons learned die CrossCare te delen heeft. Andere ondernemers, maar ook de zorgprofessionals, zorgverzekeraars en patiënten kunnen hiervan leren.

Slechts 24 zorginnovaties van het grootschalig aantal aanmeldingen zijn toegelaten tot het CrossCare-programma. De toegelaten innovaties werden kansrijk geacht en de achterban had energie om ermee aan de slag te gaan. Het was niet de bedoeling om een aantal nieuwe innovaties toe te voegen aan de kaart van Vlaanderen en/of Nederland, maar juist om te zorgen dat deze innovaties echt geïmplementeerd en opgeschaald gaan worden en niet sterven in kleinschaligheid. De zorg is onbetaalbaar en onbemensbaar geworden, waardoor het een meerwaarde is om andere bedrijven en de buitenwereld te laten zien wat er is gebeurd binnen het CrossCare-programma. In het digitaal magazine worden daarom 11 goedgekeurde zorginnovaties uitgelicht die een mooi beeld geven van de variatie en mogelijkheden die CrossCare de zorginnovaties geboden heeft. Het project CrossCare wordt afgerond, maar deze innovaties blijven de zorg verder helpen!

Verneem meer over de zorginnovaties in het CrossCare magazine!

Alle berichten