Recupa: Algemene vergadering en Klankbordgroep

Sinds het voorjaar van 2019 werkt Recupa (RECirculatie Zonder Uitspoeling of puntlozing Aardbeiplanten tijdens de opkweek op trayvelden) aan diverse onderzoeken om te komen tot een syteem waarbij het water dat op de trayvelden valt, wordt opgevangen, gezuiverd én hergebruikt.

Tijdens deze vergadering praten we u bij over de laatste resultaten van de onderzoeken uit het meetseizoen 2020. Wilt u deelnemen aan deze klankbordgroep en kunt u op 14 januari aanwezig zijn?

Meldt u aan via deze link.

Mede namens de vier deelnemende pilot bedrijven van: Jef Adriaensen, Frank Boeren, Frank van Alphen en Peter van der Avoird.

Peter Melis en Dieter Baets (Proefcentrum Hoogstraten), Els Berckmoes (Proefstation voor de Groenteteelt Sint-Katelijne-Waver), René Rijken (waterschap Brabantse Delta), Rob Schrauwen, Frank van den Boomen en Aniek de Jong (ZLTO)

Alle berichten