Pilot voor burgerparticipatie bij cohesiebeleid

De Europese Commissie en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) starten een eerste pilot om zinvolle betrokkenheid van burgers bij het uitvoeren van cohesieprojecten te stimuleren.

Het cohesiebeleid van de EU heeft tot doel de economische en sociale cohesie te versterken door de verschillen tussen regio's te verkleinen. De pilot maakt hier deel van uit en wil burgerparticipatie bevorderen in door de EU gefinancierde projecten. 

Interreg Vlaanderen-Nederland is verheugd om als één van de 5 programma's hieraan deel te nemen en te kunnen rekenen op eersteklas expertise en hulp op maat bij het opzetten van nieuwe initiatieven om burgers actief te betrekken en te engageren in de grensregio. 

Categorie:

Alle berichten