Openbare raadpleging over het overwinnen van obstakels in grensregio's

Het directoraat-generaal Regionaal en Stedelijk Beleid van de Europese Commissie (DG REGIO) lanceerde een nieuwe online openbare raadpleging over het overwinnen van obstakels in grensregio's

bron: DG REGIO

DG REGIO vestigde de afgelopen jaren de aandacht op heersende juridische en administratieve grensobstakels die de interactie tussen grensregio's belemmeren en burgers verhinderen toegang te krijgen tot werk, onderwijs, noodsituaties en gezondheidszorg, bedrijven en openbaar vervoer aan de andere kant van de grens.

Ondanks de sleutelrol die Interreg daar de afgelopen 30 jaar in heeft gespeeld bij het ondersteunen van samenwerking over de Europese grenzen, kunnen veel van de problemen in grensregio's niet aangepakt worden aangezien oplossingen vaak veranderingen in wetten en/of administratieve procedures met zich meebrengen. Om die reden riep de Commissie in 2017 Boosting Growth and Cohesion in EU Border Regions in het leven, waarin een reeks nieuwe en concrete maatregelen werden voorgesteld. Sinds januari 2018 werkt een toegewijd team aan het creëren van oplossingen om grensobstakels op te lossen/te verlichten.

Het doel van deze openbare raadpleging is om met jou in dialoog te gaan! Jouw input is van cruciaal belang voor het formuleren van een beleid dat rekening houdt met de behoeften van iedereen en over de grenzen heen.

Laat jouw mening horen!

Met deze openbare raadpleging wil DG REGIO een overzicht krijgen van wat er de afgelopen jaren is bereikt en welke belemmeringen er nog aanwezig zijn in de grensregio's. Bovendien zullen de resultaten uit deze raadpleging ingezet worden voor het formuleren van constructieve aanbevelingen van een toekomstig beleid in de grensregio's. DG REGIO wil d.m.v. resultaten uit de bevraging de balans kunnen opmaken zodat nieuwe prioriteiten aan het licht komen, maar tevens de impact van de huidige pandemie duidelijk wordt. Deze openbare raadpleging heeft betrekking op zowel de binnengrenzen van de EU als de grensregio's in de EU-landen en de EVA/EER-landen. 

De openbare raadpleging is tot 20 september online beschikbaar.

Categorie:

Alle berichten