IGEMO en Stad Mechelen richten regionaal aannemerscollectief op ...

… en zijn daarvoor op zoek naar vakmensen! 

bron: See2Do!

IGEMO, de stad Mechelen, Bouwunie en Vlaamse Confederatie Bouw zijn op zoek naar aannemers om klimaatvriendelijke renovatiewerken uit te voeren in Mechelse woningen. “We willen zo veel mogelijk betrouwbare vakmensen samenbrengen in een aannemerscollectief. Zo kunnen we burgers met renovatieplannen nog beter ondersteunen”, klinkt het bij de stad.

In het arrondissement Mechelen worden heel wat inwoners begeleid bij het energiezuinig renoveren van hun woning. Maar na een renovatie-advies aan huis of thermografische scan met financieel advies valt het traject vaak stil “Niet elke burger is een doe-het-zelver en veel mensen hebben moeite met het vinden van een betrouwbare aannemer om de beoogde werken uit te voeren. Daar wil de stad Mechelen samen met IGEMO een handje in helpen”, legt schepen Marina De Bie uit.

“Een aannemerscollectief is niet alleen voor burgers erg handig, maar ook voor aannemers interessant. We verwachten bijvoorbeeld dat elke opgemaakte offerte een klant zal opleveren. Nu moeten aannemers vaak werk steken in offertes die nergens toe leiden”, aldus IGEMO.

De stad Mechelen, IGEMO, Bouwunie en Vlaamse Confederatie Bouw roepen aannemers uit het arrondissement Mechelen op om zich aan te melden voor het collectief.

Oproep

Concreet wordt een collectief van betrouwbare aannemers opgesteld waar particulieren naar doorverwezen worden. Die groep kan bestaan uit zeer diverse vaklui. Bij klimaatvriendelijke renovatiewerken denken we onder meer aan isolatiewerken, dakrenovatie, vernieuwen van het buitenschrijnwerk, aanpassing van de verwarmingsinstallatie, leggen van zonnepanelen enzovoort…

Na een renovatie-advies op maat wordt een lijst met lokale en/of regionale aannemers doorgegeven aan de burger. De lijst komt niet online, maar wordt ingezet als hulpmiddel door de renovatiebegeleiders van Mechelen Klimaatneutraal en IGEMO.

Geïnteresseerde aannemers
Geïnteresseerde aannemers zijn welkom op de infomomenten i.s.m. Bouwunie en Vlaamse Confederatie Bouw.
  • Dinsdag 12 maart 2019 om 18.30 u. (De Kettinghe, Heffen-Dorp 6 bis, 2801 Heffen)
  • Donderdag 14 maart 2019 om 18.30 u. (Dorpshuis Hombeek, Leibeekstraat 2, 2811 Hombeek)

Broodjes voor hongerige aannemers worden voorzien. 

Meer info via www.igemo.be/aannemerscollectief

Persinterviews

Marina De Bie (schepen van Klimaat en Energie): T 015 29 76 18 | M 0494 91 22 61.
Leen Seynaeve (domeinmanager Klimaat en Energie IGEMO): T 015 28 60 21 I M 0472 20 85 45.

Categorie:

Alle berichten