Grenzeloos Biobased Onderwijs: Het nieuwe goud is groen

Nieuwe generatie wetenschappers zet in op biobased economy. 

Door Arkasha Keysers

Fossiele grondstoffen behoren tot het verleden, dat beseft ook de industrie. Klassieke chemische processen worden stilaan vervangen door biogebaseerde processen. Lees: kleurstoffen halen uit algen, textiel maken van zetmeel, op gras rijden en jawel, insecten eten. Maar om de komende generatie wetenschappers daarvoor klaar te stomen, hebben ze specifieke kennis en vaardigheden nodig. Verschillende middelbare scholen, hogescholen en een universiteit in de grensregio Vlaanderen-Nederland spelen daar nu handig op in. In het project Grenzeloos Biobased Onderwijs bundelen ze hun krachten.

Wat is biobased?

Op dit moment worden warmte, elektriciteit, brandstof, bouwmaterialen en plastics voornamelijk uit fossiele grondstoffen als aardolie, kolen en aardgas gewonnen. Maar die worden schaarser en duurder en zorgen voor een hoge CO2-uitstoot. In de biobased economy worden de klassieke grondstoffen vervangen door biomassa zoals grassen, gewassen, algen en reststromen uit GFT-afval. CO2 wordt hierin eerst vastgelegd, en nadien eventueel weer vrijgesteld, maar op die manier maakt de biogebaseerde economie de cirkel wél rond, in tegenstelling tot de fossielgebaseerde economie. Het project Grenzeloos Biobased Onderwijs (GBO), een verzameling Vlaamse en Nederlandse scholen en overheden, stoomt toekomstige wetenschappers klaar voor deze nieuwe uitdagingen.

Wetenschapper van de toekomst

Uit een grondige bevraging van de industrie bleek dat ze willen samenwerken met afgestudeerden die competenties bezitten om in een biogebaseerde economie aan de slag te gaan. Welke competenties dat zijn? Uit onderzoek van GBO blijkt dat ze in de eerste plaats de technische knowhow moeten hebben om biobased aan de slag te gaan. Maar de industrie zit natuurlijk nog in een pioniersfase. De nieuwe generatie moet biobased economy ook mee op de kaart kunnen zetten. Hun capaciteit om kritisch te analyseren en in systemen te denken, samen met hun sociale en communicatieve vaardigheden, zijn minstens even belangrijk.

Nieuwe lessen

Om die nieuwe denkwijze te integreren in het onderwijs, ontwikkelt GBO volledig uitgewerkte lespakketten voor middelbare scholen, hogescholen, universiteiten en voor om- en bijscholing van werknemers. Ze hebben verrassende namen als ‘algen’ en ‘insecten’ en zetten de basisprincipes van de biobased economy uiteen.

Toch is kennis overbrengen alleen niet genoeg. Een nieuw soort economie vraagt ook een aangepaste infrastructuur. Niet alle partners van het GBO-project hebben alle infrastructuur beschikbaar, maar ze zijn wel bereid om hun faciliteiten met elkaar en met andere organisaties, scholen en partners te delen. Grenzeloos slaat dan ook niet alleen op de talloze mogelijkheden met biomassa, maar ook op de productieve samenwerking tussen de industrie, overheden, scholen en studenten in Vlaanderen en Nederland.

Een nieuw digitaal platform brengt al hun kennis en lespakketten samen: www.biobasedonderwijs.eu

Categorie:

Alle berichten