F2AGRI: Opendeurdag Vlaanderen

F2AGRI staat voor ‘effluent to agriculture’. In het F2AGRI project wordt gezuiverd afvalwater vanuit de industrie ter beschikking gesteld voor irrigatie in de land- en tuinbouw. 

Op 11 juni en 13 juni zet F2AGRI zijn deuren wagenwijd open in respectievelijk Nederland en Vlaanderen. Via verschillende lezingen zal u vernemen welke hindernissen dienden te worden genomen en welke successen konden worden geboekt. Aansluitend wordt een bezoek gebracht aan het desbetreffende waterverdeelsysteem. Deelname is gratis maar inschrijven is verplicht.

Programma Vlaanderen
 • 09u30 Ontvangst koffie/thee
 • 10u00 Waterhergebruik via 24 km ondergrondse leidingen (Ignace Kint – investment manager Ardo)
 • 10u15 Wettelijke voorwaarden voor het aanwenden van industrieel effluent als irrigatiewater (Charlotte Boeckaert – project coördinator Vlakwa/VITO)
 • 10u30 Waterverdeling en prijszetting binnen de landbouwerscoöperatie INERO CVBA (Marc Vandeputte – voorzitter INERO CVBA)
 • 10u45 Ontwikkelen en gebruik van een irrigatieapplicatie (Dominique Huits – Inagro vzw)
 • 11u00 Hergebruik van gezuiverd afvalwater – Vlaamse context (Adelheid Vanhille – Vlaamse Milieumaatschappij)
 • 11u30 Effluenthergebruik in Nederland: het technische en wettelijke kader voor het toepassen van subirrigatie (Bart Bardoel – projectleider Bodem & Water ZLTO)
 • 12u00 Lunch
 • 13u00 Bezoek bufferbekken Ardo en pomhuis INERO CVBA
 • 14u00 Einde


  Alle berichten