See2Do!: uitwisselingservaringsdag

Jouw mening en ervaring telt! De See2Do! partners organiseren op 17 mei een ervaringsuitwisselingsdag voor overheden, bedrijven, intercommunales, kennisinstellingen over hoe je ondernemers actief kan betrekken bij renovatiebegeleiding en hoe overheden burgers prikkelen eens ze zich ervan bewust zijn dat hun woning een energierenovatie kan gebruiken. 

bron: See2Do

Tijdens de workshops kan je input geven op het werk dat we binnen See2Do! realiseerden en/of kan je leren uit onze ervaringen. Bovendien organiseren de Brugse Maatschappij voor Huisvesting en Stad Brugge een bezoek aan het innovatief ‘Smart Renovation’ project. Een eerste proefproject werd uitgevoerd in Knesselare (Aalter) en nu zijn ook een aantal woningen in Brugge aan de beurt.

Inschrijven is gratis en kan tot en met 4 mei

Programma

10h00-10h15   Ontvangst met koffie

10h15-10h35   Verwelkoming door schepenen Annys en Hoste

10h35-12h15   Sprekers

  • Ketenorganisatie in Nederland: Weert brengt ondernemers en burgers dichter bij elkaar!
  • Maak het verschil! Maak kennis met overtuigingstechnieken die burgers aanzetten tot renovatie

Hoe kan je data inzetten om jouw burger op de best mogelijke manier te benaderen? Door Ben Verhoeff van Buurkracht

12h15-13h00    Lunch

13h00-14h00  Workshops (2 parallelle sessies met telkens keuze uit 5 workshops)

  • Hoe kan je ondernemers actief betrekken bij renovatiebegeleidingsprocessen?
  • Hoe activeer je als overheid jouw burgers? Het proces stopt niet na bewustwording. Hoe wordt de stap gezet van bewustwording naar effectieve energierenovatie?
  • Ontzorging: wat is de taak van een renovatiebegeleider? Kan een overheid de taak van een renovatiebegeleider op zich nemen?
  • Welke sensibiliseringstools bestaan er en wat is hun toegevoegde meerwaarde aan het bewustwordingsproces voor energetische renovatie?
  • Plaatsbezoek: innovatief en smart renoveren: meten is weten. Hoe smart renoveren tot gedragsverandering kan leiden. Hou rekening met een afwijkende uurregeling

14h00-14h30   Pauze

14h30-15h30   Tweede sessie workshops

15h30-15h45    Pauze

15h45-16h15    Samenvatting/conclusies van de workshop door de rapporteurs

16h15                 Afsluitende drink

Alle berichten