save the date: bijeenkomst i-4-1-Health

Op donderdag 27 en vrijdag 28 september 2018 vindt de vierde halfjaarlijkse bijeenkomst van het i-4-1-Health project voor partnerorganisaties, co-financiers en andere geïnteresseerden plaats in Maastricht bij het Amrâth Grand Hotel de l’Empereur. Namens het projectmanagement en het MUMC+ nodigen wij je hiervoor van harte uit.

bron: i-4-1-Health

Tijdens deze halfjaarlijkse bijeenkomst worden diverse lezingen, discussies, break-out sessies, posterpresentaties en een avondprogramma georganiseerd. Tevens heb je gelegenheid om nieuwe contacten te leggen en ervaringen uit te wisselen. Bijgevoegd tref je het conceptprogramma aan. Deelname is kosteloos.

Inschrijven

Inschrijven kan tot en met vrijdag 7 september 2018 door bijgevoegd inschrijfformulier volledig ingevuld retour te sturen aan i41Health@amphia.nl. Wij willen je verzoeken het inschrijfformulier als .pdf bestand retour te sturen. Na ontvangst van het volledig ingevulde inschrijfformulier ontvang je vanaf eind juli een bevestiging van deelname.

Voor de break-out sessies is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Uiteraard proberen we aan jouw wensen tegemoet te komen; bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers worden aanmeldingen op volgorde van binnenkomst gehonoreerd.

Avondprogramma

Op donderdag 27 september 2018 wordt een avondprogramma georganiseerd door de lokale organisatie. 


Alle berichten