i-4-1-Health: halfjaarlijkse bijeenkomst

Op donderdag 15 maart en vrijdag 16 maart 2018 vindt de Halfjaarlijkse bijeenkomst van het i-4-1-Health project voor partnerorganisaties, co-financiers en andere geïnteresseerden plaats in Leuven. Namens het projectmanagement en het Universitair Ziekenhuis Leuven nodigen wij u hiervoor van harte uit.

bron: i-4-1-Health 

Tijdens deze Halfjaarlijkse bijeenkomst worden diverse lezingen, discussies, workshops, posterpresentaties en een optioneel avondprogramma georganiseerd. Tevens krijg je de gelegenheid om nieuwe contacten te leggen en ervaringen uit te wisselen. Deelname is kosteloos. Klik hier voor het programma.

Inschrijven voor de Halfjaarlijkse bijeenkomst en diverse workshops kan tot 28 februari 2018 via deze link waarna je een bevestiging van deelname ontvangt. Voor alle workshops is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Uiteraard proberen we aan jouw wensen tegemoet te komen; bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers worden aanmeldingen op volgorde van binnenkomst gehonoreerd.


Alle berichten