Energietransitie, nu ook voor de tertiaire sector 

Interreg Vlaanderen-Nederland keurde het laatste project uit haar derde oproep goed: TERTS.

Het project zet in op een vermindering van CO2 -uitstoot in de tertiaire sector. De specifieke doelgroep zijn de horeca, detailhandel en kleine zelfstandigen zoals kappers, bakkers en slagers. Vanuit een participatieve samenwerking met lokale overheden of andere actoren worden zij verleid om van energietransitie een essentieel onderdeel in hun bedrijfsvoering te maken. Zo zal het bekende Gentse kunstencentrum en café-bistro Vooruit investeren in binnengroenwanden en een buitengroenwand, en een intelligente dampkap met warmterecuperatie en een wasstraat voor herbruikbare bekers plaatsen. Ook in het West-Vlaamse Brugge en de Zeeuwse stad Middelburg maakt het project werk van duurzame energie in de horeca.  

Met deze nieuwe goedkeuring wordt, inclusief cofinanciering, in totaal ruim 3.5 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt de helft uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De teller staat zo op 62 goedgekeurde projecten waarmee in totaal 130.2 miljoen euro vanuit het EFRO fonds werd geïnvesteerd in de grensregio.

Het volgende project werd goedgekeurd door het Comité van Toezicht:

2A - TERTS

Hier verneemt u meer informatie over het goedgekeurde project.
Het volledige persbericht leest u hier

Het is mogelijk om een beroep in te dienen over deze selectie. 
Hiertoe vult u het daarvoor voorziene digitale formulier in op de website. 
Dit beroep dient ten laatste op 16 november 2018 verzonden te worden. 

Indien binnen deze termijn geen beroepschrift binnenkomt, kan voor de goedgekeurde projectaanvragen een besluit worden afgeleverd aan de projectverantwoordelijken. Indien dit wel het geval is, zal het Comité van Toezicht eerst een uitspraak moeten doen over het beroep.

Categorie:

Alle berichten