De Blauwe Keten: De wereld van spirulina

Een nieuwe video van De Blauwe Keten neemt de kijker stapje voor stapje mee in de wereld van spirulina en fycocyanine. Wat is spirulina precies en welk potentieel zit in deze micro-alg? Waartoe zou deze kleurstof allemaal kunnen dienen? Wat is het uiteindelijke doel?

Elise Vandewoestijne is onderzoeker op Proefcentrum voor de Groenteteelt (PGC). Zij vertelt dat er momenteel veel wetenschappelijke kennis rondom spirulina is, maar dat het nog te weinig is vertaald naar de praktijk. Dit is wat zij bij PCG doet, samen met de KU Leuven en een spirulinateler. Ze bekijken welke stammen het beste groeien onder welke condities en of het economisch rendabel is.

Jappe de Best van Avans Hogeschool legt uit dat fycocyiane het molecule is dat betrokken is bij de blauwe kleurstof. De Blauwe Keten onderzoekt hoe deze fycocyanine gebruikt kan worden in de textiel, papier en bouwindustrie, want in deze industrieën is er vraag naar deze natuurlijke stof die ook nog eens biologisch is.

Fransje Voets van Millvision vertelt dat de blauwe kleur helaas nog niet UV-stabiel is en dat de fycocyanine ook tijdens het drogen zijn blauwe kleur nog verliest. Millvision doet experimenten met biobased stabilisatoren om de blauwe kleur toch stabiel te krijgen. Wanneer dit lukt, kan de blauwe kleurstof worden toegepast – en dat is natuurlijk het uiteindelijke doel.   

Bij Centexbel denken ze een methode te hebben gevonden om de blauwe kleurstof aan te brengen op textiel. En dit op een egale, mooie manier en in verschillende tinten, aldus Brecht Demedts. Op dit moment hecht de blauwe kleur aan het textiel en blijft goed zitten wanneer je over de stof wrijft. Wel geeft de blauwe kleur nog af wanneer het textiel gewassen wordt en verbleekt deze natuurlijke kleurstof nog door zonlicht. Centexbel denkt dat de blauwe kleurstof vooral kan worden toegepast bij interieurtextiel.

De Blauwe Keten sluit de kringloop

De Blauwe Keten wil het afvalwater dat geproduceerd wordt bij de teelt van spirulina gebruiken. Binnen dit project worden er nu op kleine schaal experimenten gedaan met eendenkroos. Wanneer eendenkroos gekweekt wordt op spirulinawater en dit eendenkroos vervolgens wordt gevaloriseerd, sluit zich de kringloop.

Hieraan werkt Inagro in samenwerking met UGent en Ivaco. Het spirulinawater bevat veel zout en moet eerst verdund worden voordat eendenkroos kan worden gekweekt. Ook heeft het afvalwater een hoge ph. De UGent onderzoekt hoe en hoeveel ze het water kunnen verdunnen en wat de beste ph-correctie zou zijn om eendenkroos te laten groeien. Eendenkroos kan weer worden gebruikt als veevoer voor melkvee of in de chemie, waar de zuivere eiwitten worden geëxtraheerd voor menselijke voeding. Reindert Devlamynck van de UGent zag veel potentieel in eendenkroos vanwege de juiste samenstelling van eiwitten en goede groei: is eendenkroos de nieuwe soja?


In 2018 wil POM Oost-Vlaanderen richting het eindstadium van dit project: het ontwikkelen van een businessplan dat economisch rendabel is. Ook gaan ze op zoek naar geïnteresseerde bedrijven. Agropolis is ook belangrijk in deze laatste fase. Zij promoten De Blauwe Keten en zorgen voor de verspreiding van alle projectresultaten binnen de landbouwsector.

Projectresultaten

Het promotiefilmpje laat goed zien waar De Blauwe Keten zich mee bezighoudt. Als je graag meer details wil en geïnteresseerd bent in de resultaten van dit project, nodigen we je van harte uit op het gratis mini-symposium ‘Blue colourants from Spirulina’ op 29 mei. Klik hier voor meer informatie en meld je gauw aan!

Bekijk een verkorte versie van het filmpje op onze Facebookpagina

Alle berichten