AquaVlan: cursussen aquacultuur

De onderzoeksgroep Aqua-ERF (Aquaculture Education and Research Facility) van Odisee organiseert, met steun van Aquavlan2, twee cursussen: aquacultuur basis en aquacultuur specialisatie. 

Aquacultuur Basis start met een algemene inleiding over het belang van aquacultuur in Vlaanderen en de wereld, gegeven door professor Patrick Sorgeloos van UGent. Daarna wordt wekelijks een specifiek deelaspect van de aquacultuur behandeld. Daarbij komen uiteenlopende onderwerpen aan bod waaronder visbiologie, visvoeding, recirculatietechnologie, teelt van schaaldieren, schelpdieren en algen, voortplanting bij vissen, larvale teelt en larvale voeding en aquaponics.

Aquacultuur Basis start opnieuw in september 2018.

Bedrijfsvoering van een aquacultuuronderneming vormt het zwaartepunt van Aquacultuur Specialisatie. Daarnaast wordt er dieper ingegaan op de dimensionering van recirculatiesystemen. Deze twee aspecten komen samen in een opdracht waarbij de cursist een kwekerij zal ontwerpen. De Vlaamse aquacultuur-consulent komt aan het woord om mogelijkheden voor aquacultuur in Vlaanderen te bespreken. Enkele kwekers delen hun ervaringen en zorgen zo voor input rechtstreeks vanuit het werkveld.

Aquacultuur Specialisatie gaat op 27 februari 2018 van start. 

Praktisch

Zowel studenten als andere geïnteresseerden zijn welkom. 
Beide cursussen bestaan uit 10 lessen van 3 uur en vertegenwoordigen elk 3 ECTS-credits. 
Na succesvolle evaluatie ontvang je een getuigschrift van Odisee.

Voor meer informatie: https://www.odisee.be/permanen...
De brochure raadpleeg je hier

Categorie:

Alle berichten