startevent Grenzeloos Biobased Onderwijs

De biobased economy biedt kansen voor economische groei en nieuwe werkgelegenheid in de grensregio. Om die kansen te verzilveren zijn steeds meer goed geschoolde mensen nodig. 

bron: Grenzeloos Biobased Onderwijs

Binnen het project 'Grenzeloos Biobased Onderwijs' werken daarom 14 partners aan de ontwikkeling van vraaggerichte onderwijsprogramma’s op secundair, hoger én universitair niveau. Ook investeren zij in betere trainings- en researchfaciliteiten voor onderwijs en bedrijfsleven.

We bieden je een uniek programma aan, met inspirerende sprekers en volop ruimte om contacten te leggen. Bovendien zullen we samen met jou en andere partners uit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid de interactie aangaan om een aantal concrete stappen te zetten in ons project.

Met jouw waardevolle input kunnen we de marktvraag nog beter in kaart te brengen en samen vooruit kijken. Waar staan we over 10-15 jaar? Waar gaan de grootste biobased ontwikkelingen plaatsvinden? En hoe kunnen we daar effectief op anticiperen? 

12u00 - 13u00 Registratie en broodjeslunch
13u00 - 13u10 Woord van welkom door 'hosting' partner Universiteit Hasselt 
13u10 - 13u25 Opening door regionaal portefeuillehouder Hans Tanis (Dordrecht/Drechtsteden) 
13u25 - 13u55 Kansen en ontwikkelingen biobased economy door Johan Sanders 
13u55 - 14u05 Projectmanager Marco de Lange over structuur en doelstellingen GBO 
14u05 - 14u15 Energizer 
14u25 - 15u40 Workshopronde 
15u50 - 16u30 Conclusies en vervolgstappen door de projectmanager
16u40 - 17u30 Netwerkborrel

Meer informatie over het programma en de locatie lees je op onze event-pagina op de website van UHasselt.
Je kan je daar ook alvast aanmelden.

Alle berichten