Startdag Leve(n) de Bodem

De bodem vormt de basis voor onze voedselproductie en een belangrijke bondgenoot in de strijd tegen de klimaatverandering. Maar vervuiling, verstedelijking, erosie en bodemdegradatie bedreigen de bodemkwaliteit.

bron: Leve(n) de Bodem

Interreg-project Leve(n) de Bodem wil hen daarin optimaal ondersteunen, met de bestaande kennis als basis. Het project zet kennispendelaars in voor de individuele begeleiding van agrarische ondernemers en faciliteert de werking van ondernemersgroepen rond het thema bodem. Daarnaast creëert het project ook een platform voor demonstraties van de laatste nieuwe ontwikkelingen in bodembewerking met aandacht voor de bodem.

Graag nodigt het project jou uit op de aftrap van Leve(n)de Bodem, waar enkele van deze nieuwe ontwikkelingen centraal staan.

Programma

13u30 – 14u00
verwelkoming
voorstelling ‘bodem-IDee’
voorstelling team van kennispendelaars

14u00 – 15u30
demonstraties

  • Gebruik van drones in de land- en tuinbouw
    De gewasstand monitoren via drones maakt het mogelijk om precisieopdrachten aan te sturen. Zo wordt de nutriëntenvoorziening voor het gewas tot in detail geoptimaliseerd en blijven de verliezen naar de bodem tot een minimum beperkt.
  • Bandenspanning
    Bij elke bodembewerking oefenen de banden druk uit op de bodem. Een techniek om de bandenspanning van de tractor/trekker aan te passen stemt de druk op de bodem af op de omstandigheden. Dat is gunstig voor de bodemstructuur, waardoor verdichting, pleksgewijze groeiachterstand en een slechte ontwatering vermeden worden.
  • Vaste rijpaden/ breedspoortrekker
    Door de ontwikkeling van navigatiesystemen is het mogelijk om gebruik te maken van vaste rijpaden. Bij zo'n teeltsysteem wordt slechts een beperkt deel van de oppervlakte bereden, met voordelen naar opbrengst en naar bodemkwaliteit.
  • Organische stof en inwerken van groenbedekkers
Alle berichten