Startconferentie Grasgoed - Natuurlijk Groen als Grondstof

Met het Interreg Grensregioproject ‘Natuurlijk Groen als Grondstof’, kortweg ‘GrasGoed’, zullen 4 natuurbeheerders, 6 bedrijven en 2 kennisinstellingen uit Vlaanderen en Zuid-Nederland de komende drie jaar de grazige resten van natuurbeheer een tweede leven geven. Bijvoorbeeld als bodemverbeteraar, veevoer, biocomposiet voor bouwmaterialen of vezels voor papier en karton. Verschillende nieuwe machines en producten zullen ontwikkeld en getest worden en complete ketens van aanbod naar vraag zullen gevormd worden in België en Nederland.

Bron: Grasgoed

Wij nodigen je van harte uit om de startconferentie bij te wonen op 26 januari 2017 te Breda. Tijdens deze conferentie informeren wij en diverse deskundige sprekers jou uitvoerig over het GrasGoed project en kunnen we bespreken of en hoe je bij dit project betrokken kan worden. Dit alles uiteraard in een gezellige en informele sfeer.

Je kan je hiervoor aanmelden tot uiterlijk 20 januari.

Programma

10.00-10.30 Ontvangst, inschrijving, koffie
10.30- 10.35 
Opening door dagvoorzitter Paul Gosselink (Business Development Programmamanager New Energy bij de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij)
10.35- 10.45 
Welkom door Petra Koenders (Directeur Centre of Expertise Biobased Economy – Avans Hogeschool)
10.45- 11.15
Inleiding in de problematiek graslandbeheer voor natuurorganisaties, door Coraline Bronsky
(Directeur bedrijfsvoering Vereniging Natuurmonumenten)
11.15- 11.45 
Inleiding in de mogelijkheden van verwerking in de biobased economy, door Sofie Dobbelaere (Dagelijks bestuurder bij Flanders Biobased Valley)
11.45- 12.30 
Twee voorbeelden uit de praktijk
12.30- 13.30 Lunch
13.30- 14.00 
Uitleg over structuur en inhoud GrasGoed door Bert Delanoeije
(Diensthoofd bij Natuurpunt Beheer vzw en projectmanager GrasGoed)
14.00- 15.00 
Workshop over drie thema’s:

  • Graslandbeheer in de praktijk/logistiek en machines, geleid door Katrien Wijns (Natuurpunt Beheer vzw) en Willy Verbeke (Inverde/Agentschap Natuur en Bos)
  • Marketing/marketpull, geleid door Leon Joore (oprichter/directeur Millvision) en Harm Jan Thiewes (Millvision)
  • Verwerking gras/bioraffinage, geleid door Herre Hoekstra (Newfoss) en Tomas Mathijsen (Grassa)

15.00-15.20 Theepauze
15.20- 16.00 
Paneldiscussie met sprekers en workshopleiders o.l.v. dagvoorzitter
16.00-16.15 
Conclusies en afronding door dagvoorzitter
16.15- 17.00 BorrelAlle berichten