See2Do! stimuleert inwoners Lo-Reninge om woning energetisch te renoveren

Woensdagavond 11 januari 2017 werd een thermografische luchtfoto (of warmtefoto) gemaakt van de stad Lo-Reninge in het kader van het Europees project See2Do!. Het vliegtuig vloog hiervoor enkele uren laag, traag en duidelijk hoorbaar over de gemeente.

bron: See2Do!

Op deze thermografische luchtfoto van de stad zullen de inwoners van Lo-Reninge kunnen zien hoeveel warmte er verloren gaat via de daken van de huizen en gebouwen en zal iedere burger zo weten of zijn dak goed of minder goed geïsoleerd is. Op basis van deze gegevens zal de stad Lo-Reninge samen met WVI infosessies organiseren om de inwoners gericht te informeren.

WVI en de stad Lo-Reninge kunnen voor het maken van de foto rekenen op 15.000 euro Europese middelen via het Interreg-project See2Do!. Het project volgt hierbij het ‘Doen door Zien’-principe. Door het energieverlies aan te tonen en innovatieve technieken in publieke gebouwen te demonstreren, en door burgers en bedrijven te ondersteunen, willen de partners in het project, burgers ertoe aanzetten om werk te maken van de energierenovatie van hun woning. Tevens maakt de stad 20.000 euro vrij, waarvan een deel zal gebruikt worden voor het maken van een straatscan.

Het stadsbestuur is ervan overtuigd dat dit een stimulans zal zijn voor veel inwoners om initiatieven te nemen omtrent het verder en beter isoleren van hun woning. Naast Lo-Reninge nemen ook de gemeenten Kortemark en Oostkamp deel aan het project waarbij wordt vertrokken vanaf het niveau van de straatscan.

Tevens sluit het project perfect aan bij de doelstellingen die werden vooropgesteld in het kader van het Burgemeestersconvenant waarbij gemeenten zich engageren voor de Europese en regionale inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen. Ook Lo-Reninge heeft convenant ondertekend en wil de uitstoot op hun grondgebied met minstens 20 procent terugdringen tegen 2020.

Categorie:

Alle berichten