Impakt!: symposium Lucht voor de Dommel

Graag nodigen Waterschap De Dommel, Aquafin, Infrax en de Vlaamse Milieu Maatschappij jou uit voor het symposium ‘Lucht voor de Dommel’. Een speciale bijeenkomst voor vakgenoten. Deze middag staat de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen voor het behalen van de waterkwaliteit- en natuurdoelstellingen in de grensoverschrijdende beken volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW) centraal.

bron: IMPAKT!

Noteer 27 juni 2017 alvast in jouw agenda!

Na het symposium viert IMPAKT! de officiële oplevering van de uitvoeringsprojecten effluentbeluchting rwzi Eindhoven en oppervlaktewaterbeluchting Dommel. 

Programma

13.00   Ontvangst (inclusief lichte lunch)
13.30   Aanpak KRW Waterschap De Dommel
14.15   Aanpak KRW Vlaanderen
15.00   Pauze
15.30   Toelichting projecten effluentbeluchting en oppervlaktewaterbeluchting
16.00   Afsluiting Symposium
16.00   Feestelijke oplevering projecten effluentbeluchting en oppervlaktewaterbeluchting, met afsluitende borrel met hapjes

Inschrijven

Schrijf je hier in!

Alle berichten