GrasGoed: symposium behaalde resultaten

GrasGoed onderzoekt hoe gras- en heideresten uit natuurgebieden een tweede leven kunnen krijgen. De eerste resultaten zijn inmiddels beschikbaar! GrasGoed presenteert deze resultaten graag tijdens een mini-symposium en nodigt je uit om mee te denken over de kansen en uitdagingen waarvoor het project nog staat. 

bron: GrasGoed

Met het Interreg-project ‘GrasGoed – Natuurlijk Groen als Grondstof’ willen verschillende gebiedsbeheerders, bedrijven en kennisinstellingen uit Nederland en België de resten van natuurbeheer kunnen hergebruiken. Bijvoorbeeld als brandstof, bodemverbeteraar, veevoer of vezels voor verpakkingsmateriaal. Op 25 januari nodigt het project je uit om meer te leren over de behaalde resultaten en mee te denken over te toekomst. 

Programma

13.00 Inloop met koffie/thee

13.30 Welkom 

13.40 Resultaten inventarisatie biomassa in provincie Noord-Brabant en Vlaanderen door Alexander Compeer (CoE BBE)

14.10 Natuurmaaisel: tussen veevoeder en afval door Willy Verbeke (Natuurinvest/Inverde)

14.30 Raffinage van natuurgras door Rob Kwinten (Newfoss)

15.30 Pauze 

15.30 Discussie over vraagstukken rondom GrasGoed 

16.15 Terugkoppeling en plenaire discussie onder leiding van Jappe de Best (CoE BBE)

16.45 Borrel 

Schrijf je hier in!

Alle berichten