Grasgoed: expertmeeting

Maaien in natuurgebieden, vers maaisel snel uit gebieden halen en bewaren, maaisel klaar maken om te verwerken… Elke stap in het proces om producten op basis van maaisel te maken brengt logistieke uitdagingen mee. Wat zijn die uitdagingen? En welk scenario levert het efficiëntste proces op? We nodigen je van harte uit om met ons mee te denken vanuit je eigen invalshoek.

bron: Grasgoed - Natuurlijk groen als grondstof

Programma

09u30 - 10u00 Ontvangst met koffie
10u00 - 10u45 Voorstelling GrasGoed en het proces van maaien tot verwerken
10u45 - 12u00 Workshop: mogelijke scenario's voor het proces
12u00 - 13u00 Lunch
13u00 - 13u15 Korte voorstelling natuurgebied Vlijmens Ven
13u15 - 15u00 Demonstratie in het Vlijmens Ven
15u00 - 16u15 Discussie over resultaten uit de workshop
16u15 - 17u00 Borrel 

Inschrijven

Inschrijven is gratis, maar wel verplicht. 

Contact

Katrien Wijns - info@grasgoed.eu

Alle berichten