Grasgoed: demonstratie Grassa mobiele raffinagemachine

Om gras optimaal te gebruiken als grondstof raffineert projectpartner Grassa het eerst tot vezels, eiwitten en restsappen. Hun mobiele installatie heeft ervaring met cultuurgras en waterplanten. Of het ook natuurgras kan raffineren, proberen we binnen GrasGoed uit. 

bron: Grasgoed

We nodigen je van harte uit om samen met ons deze mijlpaal te beleven.

Vanaf eind juni zal Grassa twee weken gras van Natuurpunt testen in regio Noord-Limburg (België). De installatie zal hierbij enkele keren van locatie veranderen en worden ingezet in natuurgebieden Hageven en Vallei van de Zwarte Beek. In elk van deze gebieden organiseren we een demonstratie.

Inschrijven is verplicht!

Contact? 

Katrien Wijns
info@grasgoed.eu
015 29 27 82

Alle berichten