Grasgoed: cursus grasmaaisel en bio-economie

Maaisels afkomstig uit natuur- en landschapsbeheer worden vaak niet of beperkt benut. Dat is erg jammer want het zijn in feite grondstoffen die goed bruikbaar (kunnen) zijn voor de vezels, als grondverbetering, verpakkings- en andere materialen, veevoeder, grondstof voor chemie, hernieuwbare energiebron ... In eerste instantie gaat het hier wel om materiaal dat niet direct of zelfs helemaal niet inzetbaar is als veevoer. De oplossingen zijn alleen haalbaar als er aan duurzame ketens van aanbod, inzameling, (voor)verwerking en afzet wordt gewerkt.

bron: Inverde

Grasgoed: natuurlijk groen als grondstof gaat hiermee enkele belangrijke uitdagingen aan zoals onder andere het ontwikkelen van geschikte oogstmachines die de natuur niet schaden. De verdere uitdaging betreft het omzetten van groene grondstoffen in producten voor de regionale afzetmarkt, eventueel via tussenproducten.

De moeilijkst te beheren biotopen (waaronder natte graslanden) dreigen door de hoge kosten en het niet voor handen zijn van geschikte machines het minst goede beheer te krijgen. Juist deze knelpunten worden in dit project aangepakt. Daarnaast maken Vlaanderen en Nederland hier een duidelijke keuze voor kringloopeconomie: van afval naar grondstof!

Programma

09u30 inleiding project GrasGoed + graslanden (Willy Verbeke, Natuurinvest/Inverde)
10u00 inventarisatie en verwerkingsketen (Stijn Mattheij en Alexander Compeer, Avans hogeschool)
11u00 pauze
11u15 inleiding beheer projectgebieden Natuurpunt (Christof Van Ackere, Natuurpunt)
11u45 de Grassa-technologie en haar doelstellingen (Martijn Wagener, Grassa BV)
12u30 broodjeslunch
13u00 bezoek aan de demonstratie van de installatie van Grassa (met carpooling)
16u00 afronding

Inschrijven voor de cursus is gratis, maar wel verplicht via deze link

Alle berichten