Grasgoed: cursus raffinage van gras

Niet alle maaisels uit natuur- en landschapsbeheer zijn bruikbaar als veevoer. Het 'rest'maaisel wordt vaak niet benut, of in erg beperkte mate. En dat is erg jammer, want het is een grondstof die goed bruikbaar (kan) zijn voor de vezels, verpakkings- en andere materialen, grondverbetering, potgrond, grondstof voor chemie, hernieuwbare energiebron ... Deze oplossingen zijn haalbaar, maar enkel als er aan duurzame ketens van aanbod, inzameling, (voor)verwerking en afzet wordt gewerkt.

bron: Inverde

De moeilijkst te beheren biotopen (waaronder natte graslanden) dreigen het minst goede beheer te krijgen. Dat beheer is immers duur en vaak zijn er geen geschikte machines voorhanden.

Het project Natuurlijk groen als grondstof:Grasgoed wil deze knelpunten aanpakken. Daarnaast maken Vlaanderen en Nederland met dit project een duidelijke keuze voor kringloopeconomie: van afval naar grondstof.

Tijdens dit bedrijfsbezoek krijgen we te horen hoe Newfoss het grasmaaisel uit natuurgebieden raffineert via een biologisch proces. Het natuurmaaisel wordt gescheiden in vezels en inhoudsstoffen zoals eiwitten en suikers. De vezels vinden verder hun afzet in de papierindustrie en kartonnen verpakkingen zoals eierdoosjes.

Programma

09:00 - vertrek van de bus in Hasselt
11:00 - welkom in Uden en inleiding tot het project GrasGoed
12:00 - lunch
13:00 - uitleg over de werking van Newfoss en bedrijfsbezoek
15:00 - afsluiting en terugkeer
17:00 (ongeveer) - terug in Hasselt

Doelgroep

Natuurbeheerders, bedrijven die maaisel verwerken, landbouwers, wegbermbeheerders, beleidsmensen en andere geïnteresseerden

Voorkennis

Je hebt voor dit bedrijfsbezoek geen voorkennis nodig

Kostprijs

Dit bedrijfsbezoek wordt gratis aangeboden in het kader van GrasGoed, natuurlijk groen als grondstof.

Inschrijven is verplicht en kan via deze link

Contact?

Katrien Wijns
info@grasgoed.eu
+32 (0)15 29 27 82

Alle berichten