Geselecteerde innovaties CrossCare Wave 2 bekend

In februari sloot de tweede wave van CrossCare. De afgelopen weken heeft de jury zich gebogen over de 10 ingediende voorstellen om ze te beoordelen op verschillende criteria. 

bron: CrossCare

Zes innovaties zijn tot nu toe goedgekeurd in wave 2 en mogen vanaf nu aanspraak maken op de beschikbare subsidies vanuit Interreg. Het gaat om de volgende zes innovaties: Drainpatch, PEE-POST, ZIN-Check, ZAPP, IncoSense Smart en TOMAS Care. Mooie en veelbelovende namen, maar wat doen deze bedrijven eigenlijk? Hieronder een korte samenvatting. 

TOMAS Care

Meer dan de helft van de stomadragers wordt geconfronteerd met lekkages, matige tot ernstige huidproblemen en de daarmee gepaard gaande overlast en pijn. TOMAS BV heeft een prototype stoma-hulpmiddel ontwikkeld dat ervoor zorgt dat de stomadrager met behulp van dit nieuwe product gegarandeerd lekvrij is en zelfs geen huidplak meer hoeft te gebruiken. Daarmee wordt het risico op een sociaal isolement van de stomadrager (als gevolg van angst voor stoma lekkages) en medische complicaties (als gevolg van huidirritaties en mogelijk infecties) voorkomen. 

IncoSense Smart

Incontinentiezorg is één van de minst efficiënte vormen van zorg, er wordt veelal te vroeg verschoond en cliënten dragen vaak niet het juiste materiaal. Het gevolg hiervan is dat zowel cliënten als verzorgers meer belast worden dan noodzakelijk. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat verzorgers niet kunnen ‘zien’ of incontinentiemateriaal verzadigd is of niet. De innovatie IncoSense Smart bestaat uit een sensor (een ‘wearable’ die op basis van ‘internet-of-things’-technologie de verzadiging van incomateriaal meet), een notificatie systeem en een management dashboard en moet ervoor zorgen dat de incontinentiezorg efficiënter verloopt. 

ZAPP

ZAPP is een zelfscore app van GGzE en BPI en stelt cliënten in staat om hun eigen beschermende- en risicofactoren in kaart te brengen, het resultaat te visualiseren in een eenvoudig plaatje dat meteen overzicht op de eigen situatie biedt en per risicogebied het behandel- en psychoeducatie aanbod inzichtelijk te maken. Dit instrument is ontwikkeld om cliënten de beschikking te geven over hun eigen taxatie instrument dat hen in staat stelt samen met hun behandelend team mede richting te geven aan hun behandel- en resocialisatieplan. De zelfscore app vormt een basistool voor de cliënt om in samenspraak met de hulpverlener(s) of belangrijke ander gericht aan de slag te gaan, doelen te stellen en meters te maken vanuit een positieve basis.

ZIN-Check

Verkeerd medicijngebruik kost jaarlijks tussen de 17.000 en 20.000 levens alleen al in Nederland. Daarnaast worden jaarlijks circa 41.000 mensen met spoed opgenomen in het ziekenhuis door verkeerd medicijngebruik. Het project ZIN-check heeft als doel: verwanten en zorgprofessionals beter in staat stellen om de inname van medicatie door kwetsbare ouderen en mensen met een verstandelijke beperking beter te reguleren. De kracht van het project zit in de mogelijkheden van het ZIN-check-platform waarmee apparatuur (zoals personenalarmering) kan worden aangestuurd om gesproken reminders te versturen en de eindgebruiker om bevestiging te vragen.

PEE-POST

Wanneer iemand een SOA (seksueel overdraagbare aandoening) denkt te hebben opgelopen, zijn er vaak stigma’s en barrières waardoor de persoon in kwestie niet naar de (huis)arts, de SOA kliniek of GGD durft te stappen om zich te laten testen. Indien een SOA  onbehandeld blijft, is er niet enkel gevaar voor overdracht tijdens seksueel contact maar loopt men ook het risico op onder meer onvruchtbaarheid. Eerste fractie urine (eerste 20 ml van de plas) wordt steeds vaker aangewend voor de detectie van SOA’s. Helaas kan met een gewoon urinepotje geen gestandaardiseerd eerste fractie staal worden afgenomen en laten ze daarbovenop geen goede briefpost verzending toe, tenzij als postpakket. PEE-POST biedt een oplossing voor gestandaardiseerde en gegarandeerde zelfafname van eerste fractie urine. 

Drainpatch

Percutane drainage katheters worden in het lichaam geplaatst voor het verwijderen van vocht uit een wonde, orgaan of lichaamsholte. Nadat de katheter ingebracht is, wordt hij inwendig en uitwendig gefixeerd. De methodes die vandaag voor uitwendige fixatie gebruikt worden zijn vaak moeilijk handelbaar, weinig comfortabel en laten het nemen van een douche niet of moeilijk toe. Hiertoe ontwikkelde Bedal de DrainPatch, een eenvoudig aan te brengen drainagepatch die fixatie en waterdichte bescherming integreert. Het nieuwe product is niet enkel zeer eenvoudig in gebruik, het levert tevens een zeer sterke fixatie, het is comfortabel voor de patiënt, het is geschikt voor alle courante types en diameters van drainagekatheters en laat toe aan de patiënt om zich zelfstandig te douchen. 

CrossCare-begeleiding

Deze zes bedrijven krijgen via CrossCare subsidie van Interreg Vlaanderen-Nederland om hun zorginnovatie verder te ontwikkelen. De CrossCare-proeftuinen gaan hen daar intensief bij begeleiden. Wil je meer informatie over deze zes geselecteerde innovaties en het project dat zij samen met CrossCare ingaan? Kijk dan op de website van CrossCare.

Categorie:

Alle berichten