eco2eco: producten uit duurzaam hout hebben FSC-label

In Het Journaal wordt het FSC label vermeld dat in Hechtel-Eksel (Belgisch Limburg) wordt gehanteerd. 

Het label staat voor duurzaam beheerd hout, één van de doelstellingen die ook door eco2eco wordt nagestreefd. Het project wil duurzaam bosbeheer tot stand brengen waarin het mogelijk is natuurdoelen te realiseren én tegelijkertijd economisch interessant kwaliteitshout te oogsten.

Het Journaal 24/04/2017

Alle berichten