eco2eco: Bijeenkomst klankbordgroep

De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de houtsector en het bosbeheer. Organisaties gericht op uitvoering, beleid en onderzoek zijn aanwezig, zowel privé als overheid. 

bron: eco2eco

Deze mensen betrekken we bij de inhoudelijke en beleidsmatige discussies binnen het project. Op deze manier willen we een samenwerking tussen verschillende spelers binnen de bosbeheer- en houtsector aanzwengelen om zo het project en de resultaten daarvan zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van spelers uit het werkveld.

Programma

13.30: Ontvangst met koffie
14.00: Aanvang

  • - Algemene projectvoorstelling: kadering van de projectdoelstellingen en duiding van de positie van de klankbordgroep in het project
  • - Voorstellingsronde van de aanwezigen
  • - Praatcafés: in kleine groepjes wordt aan de hand van stellingen gediscussieerd over relevante onderwerpen die in het project aan bod komen
  • - Samenvatting van de belangrijkste aandachtspunten die uit de praatcafés naar voor kwamen en aanzet tot hoe deze in het verdere projectverloop kunnen worden meegenomen

16.30: Netwerkborrel

Deelnemen

De eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 25 april 2017 in Hoeilaart, België.
Indien je interesse hebtom deel te nemen aan de klankbord en/of aan de eerste bijeenkomst: meld je hier aan.

Alle berichten