Eén nieuw project van start in Interreg Vlaanderen-Nederland

Op 5 april keurde Interreg Vlaanderen-Nederland één nieuw project goed.

Met deze goedkeuring wordt, inclusief cofinanciering, in totaal ruim 1.5 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt 739.000 euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Ondertussen staat de teller op 37 goedkeuringen waarmee ruim 88.7 miljoen euro vanuit het EFRO fonds werd geïnvesteerd in de grensregio. 

Het volgende project werd goedgekeurd door het Comité van Toezicht:

2B - EnergieNeutraal LEvensloopbestendig Bouwen (ENLEB)

Hier vindt u de korte samenvattende tekst.
Het volledige persbericht leest u hier

In het najaar van 2017 volgt een laatste vierde oproep. Tegen 2020 wil Europa zo met de Vlaamse en Nederlandse partneroverheden tal van concrete streefdoelen bereiken. Bijvoorbeeld wil men tenminste 3.000 kleine of middelgrote ondernemingen ondersteunen in hun product- of procesinnovaties, 4.000 organisaties laten kennismaken met nieuwe duurzame technieken, en meer dan 450 mensen trainen, zodat hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot.

Het is mogelijk om een bezwaar in te dienen over deze selectie. 
Hiertoe vult u het daarvoor voorziene digitale formulier in op de website. 
Dit bezwaar dient ten laatste op 17 mei 2017 verzonden te worden. 

Indien binnen deze termijn geen bezwaarschrift binnenkomt, kan voor de goedgekeurde projectaanvragen een besluit worden afgeleverd aan de projectverantwoordelijken. Indien dit wel het geval is, zal het Comité van Toezicht eerst een uitspraak moeten doen over het bezwaar.

Categorie:

Alle berichten