Eén jaar programmavoering onder de loep

Met ruim een jaar programmavoering op de teller, heeft Interreg Vlaanderen-Nederland de tijd genomen om stil te staan bij de kwaliteit ervan. Via een enquête onder onze ‘klanten’ en panelgesprekken met (potentiële) begunstigden, programmapartners en –medewerkers is in de loop van 2016 in beeld gebracht in welke mate het programma transparant, eenvoudig en klantvriendelijk is en goed wordt beheerd en aangestuurd.

De respondenten geven aan dat het programma op veel domeinen goed loopt. Er zijn natuurlijk kritische bemerkingen, maar de meeste situeren zich op het operationele vlak en slechts een beperkt aantal betreffen het regelgevend kader, de projectoproepen en –beoordeling en de projectbegeleiding. Er is een lijst concrete, haalbare verbeterpunten geformuleerd op basis van de evaluatie. Bovenaan dit lijstje staan het versterken van de klantvriendelijkheid van het e-loket, het verduidelijken van de nota staatssteun en de zoektocht naar de beste werkwijze voor cofinanciering en de garantieverklaring.

Een opvolgevaluatie is voorzien in 2018. 
De samenvatting van het evaluatierapport en het volledige rapport kan je hier nalezen.

Categorie:

Alle berichten