2B Connect: Masterclass Biodiversiteit & Bedrijven

Interreg-project 2B Connect biedt twee masterclassprogramma's aan in het kader van biodiversiteit en bedrijven. Het bedrijfsleven en de natuur zijn al lang geen tegenpolen meer. Een investering in natuur kan leiden tot een versterking van het bedrijfsimago, een rustgevende en inspirerende werkomgeving en goedkoper groenbeheer. Toch is biodiversiteit geen core business voor bedrijven. Daarom biedt 2B Connect via deze masterclass de nodige professionele ondersteuning. 

bron: 2BConnect

Masterclass Adviseur Biodiversiteit en Bedrijven 

Deze masterclass leidt mensen op om bedrijven kunnen begeleiden bij het introduceren van biodiversiteit in het bedrijfsbeleid. Daarnaast leer je bedrijven te ondersteunen bij het ontwikkelen van een meer biodiverse inrichting en/of ecologisch beheer van het bedrijfsperceel.

Start: 1 februari 2018. Inschrijven kan tot en met 10 december 2017.

Masterclass Light Biodiversiteit en Bedrijven

Met deze opleiding verdiep je je kort in dezelfde onderwerpen als de Masterclass Adviseur Biodiversiteit en Bedrijven, zonder dat je de ambitie hebt om zelf als technisch adviseur met bedrijven aan de slag te gaan.

De masterclass inspireert over de voordelen van werken rond biodiversiteit en bedrijven, geeft voorbeelden uit binnen- en buitenland en leert je hoe je bedrijven kan enthousiasmeren en hen praktisch op weg kan helpen om te werken aan dit thema. 

Start: 12 juni 2018. Inschrijven kan hier!

Alle berichten