Twee nieuwe projecten van start in Interreg Vlaanderen-Nederland

CrossCare en Link2innovate stimuleren concrete innovaties door kleine en middelgrote ondernemingen

Op 9 februari keurde Interreg Vlaanderen-Nederland twee projecten goed die inzetten op innovatie en zelf als matchmaker aan de slag gaan. Beide projecten ondersteunen ondernemers in onderzoek en experimentele ontwikkeling zodat nieuwe producten of diensten vlot in de markt gezet kunnen worden. Met deze goedkeuring wordt, inclusief cofinanciering, in totaal 12.3 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt een bedrag van 5.9 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De Europese Commissie stelt via Interreg Vlaanderen-Nederland de komende zeven jaar ruim 152 miljoen euro ter beschikking voor grensoverschrijdende samenwerking, die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio bevordert.

Twee projecten binnen het thema innovatie kregen de goedkeuring om van start te gaan.
Hier vindt u de korte samenvattende teksten per project.

Ook in de komende jaren volgen nog oproepen. Tegen 2020 wil Europa zo met de Vlaamse en Nederlandse partneroverheden tal van concrete streefdoelen bereiken. Bijvoorbeeld wil men tenminste 3.000 kleine of middelgrote ondernemingen ondersteunen in hun product- of procesinnovaties,  4.000 organisaties laten kennismaken met nieuwe duurzame technieken, en meer dan 450 mensen trainen, zodat hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot.

De volgende twee projecten zijn goedgekeurd door het Comité van Toezicht:

1B - Link2Innovate 
1B - CrossCare 

Het is mogelijk om een bezwaar in te dienen over deze selectie. Hiertoe richt u een getekend schrijven aan het Comité van Toezicht.

Dit bezwaar moet ten laatste op 23 maart 2016 toekomen op volgend adres:

Comité van Toezicht
Interreg Vlaanderen-Nederland
Lange Lozanastraat 223
B-2018 Antwerpen
België

Het is tevens mogelijk uw bezwaar te formuleren via e-mail. Wij verzoeken u dit, eveneens ten laatste op 23 maart 2016, te richten aan de volgende adressen:
- info@grensregio.eu
- bram.dekort@grensregio.eu
o.v.v. ‘bezwaar aangaande selectie oproep 1 Interreg Vlaanderen-Nederland’

Indien binnen deze termijn geen bezwaarschrift binnenkomt, kan voor de goedgekeurde projectaanvragen een besluit worden afgeleverd aan de projectverantwoordelijken. Indien dit wel het geval is, zal het Comité van Toezicht eerst een uitspraak moeten doen over het bezwaar.

Categorie:

Alle berichten