Startevent See2Do!

See2Do! is een project in het Interreg Vlaanderen-Nederland programma dat steun ontvangt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling om via demonstratieprojecten en een energierenovatiebegeleidingstraject voor burgers en bedrijven, innovatieve technieken voor energierenovatie te tonen en het gebruik ervan te stimuleren.

Het principe dat gehanteerd wordt, is ‘Doen door te Zien’. Door het energieverlies te tonen en innovatieve technieken in publieke gebouwen te demonstreren, en door burgers en bedrijven te ondersteunen, willen de partners in het project, burgers ertoe aanzetten om werk te maken van de energierenovatie van hun woning.

De ondersteuning bestaat uit collectieve en individuele begeleiding via een digitaal en/of fysiek loket, thermografische straat- en woningscans, energiecoaches, train-the-traineropleidingen, … Burgers worden ook ondersteund bij de keuze van bedrijven
waar ze willen mee werken. Dit gebeurt via het in Nederland succesvolle concept ‘ketenorganisatie’ waarbij een groep bedrijven wordt samengesteld op basis van een aantal voorwaarden. De Vlaamse partners onderzoeken op welke manier het concept ketenorganisatie succesvol in Vlaanderen kan toegepast worden.

13u00 - 13u30 inloop met koffie
13u30 - 14u15
verwelkoming | Breda
wat is See2Do! | Interleuven-IGEMO
See2Do! voor Breda | Breda
14u15 - 15u05
demogebouwen + monitoring inleiding Brugge en Thomas More
demogebouwen + monitoring concreet Mechelen en Thomas More
vraag en antwoord
15u05 - 15u35 pauze
15u35 - 17u00

thermografie en begeleidingstraject | Interleuven – Helmond
begeleidingstraject | WVI en Vives
ketenorganisatie | Helmond
burgeractivatie | Maastricht-Weert
vraag en antwoord
slotwoordje | IGEMO
17u00... netwerkmoment tot einde

Inschrijven kan tot en met 3 oktober. 

Alle berichten