REVIVAK: cursus gevelherstel van monumentale gebouwen

bron: REVIVAK

Docent : Hans Smeenk

Programma

9.00 - 09.30 Ontvangst
9.30 - 10.30 Restauratie-ethiek
Behoud en herstel; goed of slecht
10.30 Pauze
10.45 - 12.30 Gevelherstel
Vaststellen historische gelaagdheid van de gevel
Waardebepaling van de gevel
Signaleren van schade ‒ analyse schade ‒ opsporen van mogelijke oorzaken ‒ herstelplan
Scheurvorming: soorten scheurvorming; diverse herstelmethoden
Inboetwerk ‒ reparatiemortel
Partieel of geheel vervangen van voegwerk
Vochtdoorslag en behandeling daartegen
Constructief versterken van gevels door het aanbrengen van wapening, muurankers e.d.

12.30 – 13.15 Lunch
13.15 Vertrek naar restauratieproject
13.30 - 16.00 Bezichtiging restauratieproject(en)
Rondleiding
Toepassingen in de praktijk:
16.00 Einde cursus / napraten onder het genot van een drankje

Alle berichten